ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Fitting

ข้องอ 90 (87.5°)
ELBOW 90 (87.5°)

Product

ข้องอ 90 (87.5°) ELBOW 90 (87.5°)

Product Dimension

ข้องอ 90 (87.5°) ELBOW 90 (87.5°)

Product

ข้องอ 90 (87.5°) ELBOW 90 (87.5°)

Product Dimension

ข้องอ 90 (87.5°) ELBOW 90 (87.5°)
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X2E032-000 D32 1"
X2E040-000 D40 1-1/2"
X2E050-000 D50 2"
X2E075-000 D75 3"
X2E110-000 D110 4"
X2E160-000 D160 6"
X2E200-000 D200 8"
X2E250-000 D250 10"
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X2E032-000 D32 1"
X2E040-000 D40 1-1/2"
X2E050-000 D50 2"
X2E075-000 D75 3"
X2E110-000 D110 4"
X2E160-000 D160 6"
X2E200-000 D200 8"
X2E250-000 D250 10"