ขั้นตอนง่าย ๆ ในการติดตั้งระบบสวมล็อค (Push Fit)

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ช่างที่มีทักษะสูง ประหยัดเวลา และแรงงาน ด้วยการออกแบบเป็นพิเศษ ปลายท่อด้านหนึ่งเป็นแบบปากระฆังพร้อมซีลยางจากโรงงาน อีกทั้งท่อยังเบากว่าท่อเหล็กหล่อ แต่มีความแข็งแรงกว่าท่อพีวีซี จึงทำให้ท่อระบายน้ำ 3 ชั้น ไซเลนท์ติดตั้งได้ง่ายมาก แม้จะเป็นพื้นที่แคบๆอย่างในช่องชาร์ป

ตัดท่อให้ได้ฉาก และแต่งปลายท่อ (มุมที่เหมาะสมในการแต่งปลายท่อคือ 15 องศา ตามรูปที่ 1 หรือตามตาราง)

รูปที่1
ตาราง ระยะการแต่งปลายท่อ
  • เช็คตำแหน่งและสภาพของซีลยางด้านในปากระฆัง ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • ทำความสะอาดปลายท่อ หรือข้อต่อ และ ซีลยางด้านในปากระฆัง
  • ทา XYLENT Lubricant บาง ๆ ให้ทั่วบริเวณซีลยางด้านในปากระฆัง
  • สวมปลายท่อหรือข้อต่อ เข้ากับปากระฆัง หมุนเข้าไปช้า ๆ จนชนปลายสุดของปากระฆัง
  • ทำเครื่องหมายบนท่อที่ขอบของปากระฆังและต้องดึงปลายถอยกลับจากปากระฆังที่สวม ระยะ 10 mm
  • ถ้ามีการใช้ตัวรัดเสริมแรง ASV หรือ วงแหวนเสริมแรงดัน Locking Ring (ให้ดูเทคนิคการติดตั้งเพิ่มเติมของแต่ละผลิตภัณฑ์)
  • สำหรับการติดตั้งท่อในแนวตั้ง ใช้ตัวรัดท่อ รัดที่ด้านล่างของปากระฆัง (ตามรูปที่ 2)
รูปที่2

การติดตั้ง Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน ปรับท่อ XYLENT
ให้รับแรงดันได้สูงถึง 0.5 bar (5 เมตรน้ำ)