ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Installation / Push Fit

การติดตั้งระบบสวมล็อค (Push Fit)

การติดตั้งระบบสวมล็อค (Push Fit) ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ช่างที่มีทักษะสูง ประหยัดเวลา และแรงงาน ด้วยการออกแบบเป็นพิเศษ ปลายท่อด้านหนึ่งเป็นแบบปากระฆังพร้อมซีลยางจากโรงงาน อีกทั้งท่อยังเบากว่าท่อเหล็กหล่อ แต่มีความแข็งแรงกว่าท่อพีวีซี จึงทำให้ท่อระบายน้ำ 3 ชั้น ไซเลนท์ติดตั้งได้ง่ายมาก แม้จะเป็นพื้นที่แคบๆอย่างในช่องชาร์ป

ขั้นตอนการติดตั้งระบบสวมล็อค (Push Fit)

1. ตรวจสอบตำแหน่งและสภาพของซีลยางด้านในปากระฆังให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ (หากมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกควรทำความสะอาดซีลยาง)

2. ตัดท่อให้ตั้งฉาก และแต่งปลายท่อ (มุมที่เหมาะสมในการแต่งปลายท่อ คือ 15 องศา ตามรูปที่ 1 และตามตารางระยะการแต่งปลายท่อ)

ตาราง ระยะการแต่งปลายท่อ

3. ทำความสะอาดปลายท่อ หรือข้อต่อ ด้านที่จะต้องประกอบเข้ากับปากระฆัง
4. ทา XYLENT Lubricant บาง ๆให้ทั่วบริเวณซีลยางด้านในปากระฆัง
5. สวมปลายท่อ หรือข้อต่อเข้าไปด้านในของปากระฆังที่ต้องการ หมุนเข้าไปช้า ๆ จนกระทั่งชนปลายสุดของปากระฆัง
6. ทำเครื่องหมายบนท่อที่ขอบของปากระฆังด้วยปากกา และดึงส่วนปลายถอยกลับจากปากระฆังที่สวม 10 mm เพื่อให้สามารถระบุความลึกของท่อที่ดันเข้าไปในข้อต่อ หรือชดเชยการขยายตัวของท่อในแนวยาว (ถ้ามี) (ตามรูปที่ 2)

 รูปที่ 2

สำหรับการติดตั้งท่อในแนวตั้ง ควรใช้แคล้มรัดท่อ รัดที่ด้านล่างของปากระฆังทันทีหลังจากติดตั้ง เพื่อป้องกันท่อหดกลับเข้าไปในปลายปากระฆัง (ตามรูปที่ 3)

รูปที่ 3

การติดตั้ง Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน

การปรับท่อ XYLENT ให้รับแรงดันได้สูงถึง 0.6 bar (6 เมตรน้ำ)

After Service

โดยมีทีมงานเจ้าหน้าที่บริการดูแล

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการติดตั้งระบบสวมล็อค (Push Fit)

การติดตั้งระบบสวมล็อค (Push Fit)

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ช่างที่มีทักษะสูง ประหยัดเวลา และแรงงาน ด้วยการออกแบบเป็นพิเศษ ปลายท่อด้านหนึ่งเป็นแบบปากระฆังพร้อมซีลยางจากโรงงาน อีกทั้งท่อยังเบากว่าท่อเหล็กหล่อ แต่มีความแข็งแรงกว่าท่อพีวีซี จึงทำให้ท่อระบายน้ำ 3 ชั้น ไซเลนท์ติดตั้งได้ง่ายมาก แม้จะเป็นพื้นที่แคบๆอย่างในช่องชาร์ป

ขั้นตอนการติดตั้งระบบสวมล็อค (Push Fit)

1. ตรวจสอบตำแหน่งและสภาพของซีลยางด้านในปากระฆังให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ (หากมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกควรทำความสะอาดซีลยาง)

2. ตัดท่อให้ตั้งฉาก และแต่งปลายท่อ (มุมที่เหมาะสมในการแต่งปลายท่อ คือ 15 องศา ตามรูปที่ 1 และตามตารางระยะการแต่งปลายท่อ)

ตัดท่อให้ได้ฉาก และแต่งปลายท่อ (มุมที่เหมาะสมในการแต่งปลายท่อคือ 15 องศา ตามรูปที่ 1 หรือตามตาราง)

รูปที่1
ตาราง ระยะการแต่งปลายท่อ
ตาราง ระยะการแต่งปลายท่อ
  • เช็คตำแหน่งและสภาพของซีลยางด้านในปากระฆัง ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • ทำความสะอาดปลายท่อ หรือข้อต่อ และ ซีลยางด้านในปากระฆัง
  • ทา XYLENT Lubricant บาง ๆ ให้ทั่วบริเวณซีลยางด้านในปากระฆัง
  • สวมปลายท่อหรือข้อต่อ เข้ากับปากระฆัง หมุนเข้าไปช้า ๆ จนชนปลายสุดของปากระฆัง
  • ทำเครื่องหมายบนท่อที่ขอบของปากระฆังและต้องดึงปลายถอยกลับจากปากระฆังที่สวม ระยะ 10 mm
  • ถ้ามีการใช้ตัวรัดเสริมแรง ASV หรือ วงแหวนเสริมแรงดัน Locking Ring (ให้ดูเทคนิคการติดตั้งเพิ่มเติมของแต่ละผลิตภัณฑ์)
  • สำหรับการติดตั้งท่อในแนวตั้ง ใช้ตัวรัดท่อ รัดที่ด้านล่างของปากระฆัง (ตามรูปที่ 2)

3. ทำความสะอาดปลายท่อ หรือข้อต่อ ด้านที่จะต้องประกอบเข้ากับปากระฆัง
4. ทา XYLENT Lubricant บาง ๆให้ทั่วบริเวณซีลยางด้านในปากระฆัง
5. สวมปลายท่อ หรือข้อต่อเข้าไปด้านในของปากระฆังที่ต้องการ หมุนเข้าไปช้า ๆ จนกระทั่งชนปลายสุดของปากระฆัง
6. ทำเครื่องหมายบนท่อที่ขอบของปากระฆังด้วยปากกา และดึงส่วนปลายถอยกลับจากปากระฆังที่สวม 10 mm เพื่อให้สามารถระบุความลึกของท่อที่ดันเข้าไปในข้อต่อ หรือชดเชยการขยายตัวของท่อในแนวยาว (ถ้ามี) (ตามรูปที่ 2)

รูปที่2

สำหรับการติดตั้งท่อในแนวตั้ง ควรใช้แคล้มรัดท่อ รัดที่ด้านล่างของปากระฆังทันทีหลังจากติดตั้ง เพื่อป้องกันท่อหดกลับเข้าไปในปลายปากระฆัง (ตามรูปที่ 3)

รูปที่3

การติดตั้ง Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน ปรับท่อ XYLENT
ให้รับแรงดันได้สูงถึง 0.5 bar (5 เมตรน้ำ)