After Service

ท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์ ใส่ใจในคุณภาพและการบริการ  โดยมีทีมงานเจ้าหน้าที่บริการดูแลลูกค้าหลังการขาย เพื่อเข้าแนะนำวิธีการติดตั้ง เทคนิคการใช้งานที่ถูกต้องทุกขั้นตอน รวมถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ให้กับทีมงานช่างผู้รับเหมาติดตั้งของโครงการ เข้าแนะนำโดยทีมงาน After Service ที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

จากความไว้วางใจเลือกใช้ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ในโครงการต่างๆ ทีมงาน After Service เข้าจัดอบรมให้กับโครงการต่าง ๆ มากมาย ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายเข้าอบรมที่โครงการ *ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อเรา