ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Transition Fittings

อุปกรณ์ต่อท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ กับท่อชนิดอื่น

ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อกับท่อประเภทอื่นๆ การเชื่อมต่อกับท่ออากาศ (ท่อ PVC) หรือการปรับปรุงท่อน้ำทิ้งเก่าภายในอาคาร เช่น ท่อเหล็กหล่อ ท่อ PVC สามารถใช้ข้อต่อ Transition ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบหรือ ใช้ตัวแปลงเกลียวนอก/เกลียวในเชื่อมท่อชนิดอื่น (Adaptor with Male / Female Threaded) ในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อแบบเกลียว เพื่อช่วยให้การต่อท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ กับท่อชนิดอื่นทำได้สะดวกและง่ายกว่า


การต่อท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ กับท่อชนิดอื่น สามารถใช้อุปกรณ์ข้อต่อตัวแปลงเชื่อมท่อชนิดอื่น (Transition Socket) โดยวัดจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) ของข้อต่อตัวแปลงเชื่อมท่อชนิดอื่น (Transition Socket) ประกอบกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ของท่อชนิดอื่นที่จะนำมาต่อ ทั้งนี้ก่อนที่จะทำการต่อ ควรทำความสะอาดผิวท่อชนิดอื่นให้เรียบร้อยก่อน โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของยางในข้อต่อตัวแปลงเชื่อมท่อชนิดอื่น (Transition Socket) ใส่ในทิศทางที่ถูกต้อง

อุปกรณ์ต่อท่อชนิดอื่น / TRANSITION FITTINGS

ตัวแปลงปากระฆัง ท่อชนิดอื่น TRANSITION SOCKET TO BELL CONNECTION
ตัวแปลงปากระฆัง ท่อชนิดอื่น
TRANSITION SOCKET TO BELL CONNECTION
ตัวแปลงเชื่อมท่อชนิดอื่น TRANSITION SOCKET TO OTHER PIPES
ตัวแปลงเชื่อมท่อชนิดอื่น
TRANSITION SOCKET TO OTHER PIPES
ข้องอลดต่อกับ P-TRAP ใต้ซิงค์ SIPHON-ELBOW, LONG REDUCED
ข้องอลดต่อกับ P-TRAP ใต้ซิงค์
SIPHON-ELBOW, LONG REDUCED
ข้องอต่อกับ P-TRAP ใต้ซิงค์ SIPHON-ELBOW, LONG
ข้องอต่อกับ P-TRAP ใต้ซิงค์
SIPHON-ELBOW, LONG
ตัวแปลงปากระฆัง ท่อชนิดอื่น TRANSITION SOCKET TO BELL CONNECTION
ตัวแปลงปากระฆัง ท่อชนิดอื่น
TRANSITION SOCKET TO BELL CONNECTION
ตัวแปลงเชื่อมท่อชนิดอื่น TRANSITION SOCKET TO OTHER PIPES
ตัวแปลงเชื่อมท่อชนิดอื่น
TRANSITION SOCKET TO OTHER PIPES
ข้องอลดต่อกับ P-TRAP ใต้ซิงค์ SIPHON-ELBOW, LONG REDUCED
ข้องอลดต่อกับ P-TRAP ใต้ซิงค์
SIPHON-ELBOW, LONG REDUCED
ข้องอต่อกับ P-TRAP ใต้ซิงค์ SIPHON-ELBOW, LONG
ข้องอต่อกับ P-TRAP ใต้ซิงค์
SIPHON-ELBOW, LONG