Installation

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ช่างที่มีทักษะสูง ประหยัดเวลา และแรงงาน ด้วยการออกแบบเป็นพิเศษ

การติดตั้ง Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน ปรับท่อ XYLENT ให้รับแรงดันได้สูงถึง 0.6 bar (6 เมตรน้ำ)