ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น

"ไซเลนท์"

"MINERAL-REINFORCED PP PIPE"

Installation

การติดตั้งระบบสวมล็อค (Push Fit)

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ช่างที่มีทักษะสูง ประหยัดเวลา และแรงงาน ด้วยการออกแบบเป็นพิเศษ

การติดตั้ง Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน

การปรับท่อ XYLENT ให้รับแรงดันได้สูงถึง 0.6 bar (6 เมตรน้ำ)

After Service

โดยมีทีมงานเจ้าหน้าที่บริการดูแล

Installation

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ช่างที่มีทักษะสูง ประหยัดเวลา และแรงงาน ด้วยการออกแบบเป็นพิเศษ

การติดตั้ง Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน ปรับท่อ XYLENT ให้รับแรงดันได้สูงถึง 0.6 bar (6 เมตรน้ำ)