ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Project Reference

Raff les Hotel – Wafi Centre Dubai
11

Project References

โครงการที่ใช้ท่อไซเลนท์ ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง ท่อคุณภาพ ที่โครงการชั้นนำเลือกใช้ โดยโครงการที่ใช้ท่อไซเลนท์มีหลากหลายรูปแบบ เช่น โรงแรม คอนโด อาคารสำหนักงาน และอาคารสูง รวมถึงระบบท่อน้ำทิ้งของโรงงาน ด้วยคุณสมบัติที่ดีของ ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ ที่มีข้อต่อหลากหลาย สะดวกต่อการใช้งาน ลดเสียงน้ำไหลในท่อได้ดี แข็งแรง ทนต่อสารเคมี ทนความร้อน ติดตั้งง่าย ประหยัด และปลอดภัย จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้งานในระบบท่อน้ำทิ้งประเภทต่าง ๆ ภายในอาคาร