ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Installation / Locking Ring

การติดตั้ง Locking Ring
วงแหวนเสริมแรงดัน

(สินค้าได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร)

Locking Ring วงแหวนสแตน

มีบ่าค้ำยันเสริมแรงดัน ช่วยเสริมรอยต่อของท่อและข้อต่อไซเลนท์ ให้สามารถรับแรงดันได้ จากผลการทดสอบจากสถาบัน TUV (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เมื่อใส่ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน ที่บริเวณปากระฆังของท่อหรือข้อต่อไซเลนท์ และประกอบท่อ หรือข้อต่อเข้าด้วยกัน

ระบบน้ำทิ้งของท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ จะสามารถรับแรงดัน ที่ 6 เมตรน้ำ หรือ 0.6 บาร์ ทั้งท่อประธาน (Main Pipe) และท่อสาขา (Branch)

สำหรับการใช้งานท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ ในระบบระบายน้ำฝน Conventional หรือระบบระบายน้ำฝน Siphonic จะต้องใช้ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน เพื่อเสริมการรับแรงดันของรอยต่อทุกจุด

Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน

ขั้นตอนการติดตั้ง Locking Ring
วงแหวนสแตนเลส

การติดตั้ง Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ เช็คซีลยางด้านในปากระฆังของท่อและข้อต่อ

1. เช็คซีลยางด้านในปากระฆังของท่อและข้อต่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่มีคราบสกปรก

2. เช็ค Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่บิ่น หรือบิดเบี้ยวเสียรูป

3. ทาน้ำยา XYLENT Lubricant ที่ซีลยางให้ทั่ว

1000g          250g

     XYLENT Lubricant

4. ใส่ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันให้ตำแหน่งอยู่ระหว่างซีลยางกับปากระฆัง และในส่วนของบ่าค้ำยัน ต้องหันทำมุมไปในทิศทางของซีลยาง

5. กด Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันให้เข้าที่ โดยแนบไปกับเส้นรอบวงของปากระฆัง และตรวจสอบตำแหน่ง Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนการสวมปลายด้านเรียบของท่อหรือข้อต่อเข้ากับปากระฆัง

ข้อควรระวัง

1. ตรวจสอบ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ โค้งได้รูปและบ่าค้ำยันต้องไม่บิ่นหรือบิดเบี้ยวเสียรูป เพราะหากประกอบในลักษณะที่ไม่สมบูรณ์อาจส่งผลให้ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ ไม่สามารถรับแรงดันได้ถึง 0.6 บาร์ และเกิดการรั่วได้

2. ตรวจสอบระยะความยาวของท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ และข้อต่อให้มั่นใจก่อนประกอบ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันทุกครั้ง เพราะเมื่อทำการประกอบแล้วจะไม่สามารถขยับหรือปรับแก้ไขระยะได้
3. หากต้องการถอดจุดเชื่อมต่อที่มีการประกอบ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันแล้วนั้น จะต้องใช้แรงดึงมากกว่าการติดตั้ง Push Fit แบบปกติ โดยที่ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน จะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก อีกทั้งปลายท่อที่ทำการเชื่อมต่อยังเกิดความเสียหาย ส่วนซีลยางนั้น หากไม่เสียรูปหรือเกิดการฉีกขาด สามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้

การติดตั้งระบบสวมล็อค (Push Fit)

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ช่างที่มีทักษะสูง ประหยัดเวลา และแรงงาน ด้วยการออกแบบเป็นพิเศษ

After Service

โดยมีทีมงานเจ้าหน้าที่บริการดูแล

การติดตั้ง Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน

(สินค้าได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร)

Locking Ring วงแหวนสแตนเลส

มีบ่าค้ำยันเสริมแรงดัน ช่วยเสริมรอยต่อของท่อและข้อต่อไซเลนท์ ให้สามารถรับแรงดันได้ จากผลการทดสอบจากสถาบัน TUV (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เมื่อใส่ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน ที่บริเวณปากระฆังของท่อหรือข้อต่อไซเลนท์ และประกอบท่อ หรือข้อต่อเข้าด้วยกัน

ระบบน้ำทิ้งของท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ จะสามารถรับแรงดัน ที่ 6 เมตรน้ำ หรือ 0.6 บาร์ ทั้งท่อประธาน (Main Pipe) และท่อสาขา (Branch)

สำหรับการใช้งานท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ ในระบบระบายน้ำฝน Conventional หรือระบบระบายน้ำฝน Siphonic จะต้องใช้ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน เพื่อเสริมการรับแรงดันของรอยต่อทุกจุด

ขั้นตอนการติดตั้ง Locking Ring วงแหวนสแตนเลส

การติดตั้ง Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ เช็คซีลยางด้านในปากระฆังของท่อและข้อต่อ

1. เช็คซีลยางด้านในปากระฆังของท่อและข้อต่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่มีคราบสกปรก

2. เช็ค Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่บิ่น หรือบิดเบี้ยวเสียรูป

3. ทาน้ำยา XYLENT Lubricant ที่ซีลยางให้ทั่ว

4. ใส่ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันให้ตำแหน่งอยู่ระหว่างซีลยางกับปากระฆัง และในส่วนของบ่าค้ำยัน ต้องหันทำมุมไปในทิศทางของซีลยาง

5. กด Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันให้เข้าที่ โดยแนบไปกับเส้นรอบวงของปากระฆัง และตรวจสอบตำแหน่ง Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนการสวมปลายด้านเรียบของท่อหรือข้อต่อเข้ากับปากระฆัง

การติดตั้ง Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน ปรับท่อ XYLENT ให้รับแรงดันได้สูงถึง 0.6 bar (6 เมตรน้ำ)

1. กำหนดระยะท่อที่ต้องการติดตั้ง

2. ตัดท่อตามระยะที่กำหนดไว้ให้ตั้งฉากกับแนวท่อ XYLENT จากนั้นทำการปาดปลายท่อที่ต้องการสวมเข้ากับปากระฆัง ให้ได้มุม 15 องศา ทั้งด้านในและด้านนอก

3. ทำความสะอาดซีลยางด้านในปากระฆังท่อ XYLENT ให้สะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน หรือสิ่งตกค้าง

4. ทาน้ำยาหล่อลื่น XYLENT Lubricant ให้ทั่วซีลยางด้านใน

5. ประกอบ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันเข้ากับท่อ XYLENT ในตำแหน่งระหว่างซีลยางกับปลายปากระฆัง (ดังรูป) โดยให้บ่าค้ำยัน ทำมุมไปในทิศทางเดียวกันกับซีลยาง แล้วจึงกด Locking Ring ให้แนบสนิทไปกับเส้นรอบวงของปากระฆัง

6. ตรวจสอบตำแหน่งของ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ก่อนสวมปลายท่อ XYLENT ด้านเรียบที่ทำการปาดปลายท่อเป็นมุม 15 องศา แล้วเข้ากับปากระฆัง ดันจนสุดเป็นอันเสร็จสิ้น

ข้อควรระวัง

1. Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โค้งได้รูป และบ่าค้ำยันต้องไม่บิดเบี้ยว หรือบิ่น เพราะหากประกอบในลักษณะที่ไม่สมบูรณ์อาจส่งผลให้ท่อ XYLENT ไม่สามารถรับแรงดันได้ถึง 0.6 bar และเกิดการรั่วได้

2. ตรวจสอบระยะความยาวของท่อ XYLENT และข้อต่อให้มั่นใจก่อนประกอบ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันทุกครั้ง เพราะเมื่อทำการประกอบแล้วจะไม่สามารถขยับหรือปรับแก้ไขระยะได้

3. หากต้องการถอดจุดเชื่อมต่อที่มีการประกอบ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันแล้วนั้น จะต้องใช้แรงดึงมากกว่าการติดตั้ง Push Fit แบบปกติ โดยที่ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันจะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก อีกทั้งปลายท่อที่ทำการเชื่อมต่อยังเกิดความเสียหาย (ดังรูป) ส่วนซีลยางนั้น หากไม่เสียรูปหรือเกิดการฉีกขาด สามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ช่างที่มีทักษะสูง ประหยัดเวลา และแรงงาน ด้วยการออกแบบเป็นพิเศษ

โดยมีทีมงานเจ้าหน้าที่บริการดูแล