การติดตั้ง Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน

การติดตั้ง Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน ปรับท่อ XYLENT ให้รับแรงดันได้สูงถึง 0.6 bar (6 เมตรน้ำ)

1. กำหนดระยะท่อที่ต้องการติดตั้ง

2. ตัดท่อตามระยะที่กำหนดไว้ให้ตั้งฉากกับแนวท่อ XYLENT จากนั้นทำการปาดปลายท่อที่ต้องการสวมเข้ากับปากระฆัง ให้ได้มุม 15 องศา ทั้งด้านในและด้านนอก

3. ทำความสะอาดซีลยางด้านในปากระฆังท่อ XYLENT ให้สะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน หรือสิ่งตกค้าง

4. ทาน้ำยาหล่อลื่น XYLENT Lubricant ให้ทั่วซีลยางด้านใน

5. ประกอบ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันเข้ากับท่อ XYLENT ในตำแหน่งระหว่างซีลยางกับปลายปากระฆัง (ดังรูป) โดยให้บ่าค้ำยัน ทำมุมไปในทิศทางเดียวกันกับซีลยาง แล้วจึงกด Locking Ring ให้แนบสนิทไปกับเส้นรอบวงของปากระฆัง

6. ตรวจสอบตำแหน่งของ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ก่อนสวมปลายท่อ XYLENT ด้านเรียบที่ทำการปาดปลายท่อเป็นมุม 15 องศา แล้วเข้ากับปากระฆัง ดันจนสุดเป็นอันเสร็จสิ้น

ข้อควรระวัง

1. Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โค้งได้รูป และบ่าค้ำยันต้องไม่บิดเบี้ยว หรือบิ่น เพราะหากประกอบในลักษณะที่ไม่สมบูรณ์อาจส่งผลให้ท่อ XYLENT ไม่สามารถรับแรงดันได้ถึง 0.6 bar และเกิดการรั่วได้

2. ตรวจสอบระยะความยาวของท่อ XYLENT และข้อต่อให้มั่นใจก่อนประกอบ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันทุกครั้ง เพราะเมื่อทำการประกอบแล้วจะไม่สามารถขยับหรือปรับแก้ไขระยะได้

3. หากต้องการถอดจุดเชื่อมต่อที่มีการประกอบ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันแล้วนั้น จะต้องใช้แรงดึงมากกว่าการติดตั้ง Push Fit แบบปกติ โดยที่ Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดันจะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก อีกทั้งปลายท่อที่ทำการเชื่อมต่อยังเกิดความเสียหาย (ดังรูป) ส่วนซีลยางนั้น หากไม่เสียรูปหรือเกิดการฉีกขาด สามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ช่างที่มีทักษะสูง ประหยัดเวลา และแรงงาน ด้วยการออกแบบเป็นพิเศษ