ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Project Reference

In Thailand

Project Reference - In Thailand

Q1 SUKHUMVIT SOI 6

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับเหมา

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
Q1-SUKHUMVIT-SOI-6

Project Reference - In Thailand

RYTHM EKKAMAI

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ผู้รับเหมา

บริษัท ไตรเอ็นโซลูชั่น จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
RHYTHM-EKKAMAI

Project Reference - In Thailand

The LINE SUKHUMVIT 101

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท แสนศิริ จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ

บริษัท วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร์ จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท เอสทีม 106 จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
THE-LINE-SUKHUMVIT-101

Project Reference - In Thailand

WHIZDOM 101 CONDOMINIUM

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ออกแบบ

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท ซี แอนด์ ซัน ซานิทารี่ ซิสเต็มส์ (2004) จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
WHIZDOM-101-CONDOMINIUM

Project Reference - In Thailand

THE LOFT SILOM CONDOMINIUM

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ

บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท ชาญติวัน 1999 จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
THE-LOFT-SILOM

Project Reference - In Thailand

ASHTON SILOM

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

Ananda development

ผู้รับเหมา

Visavapat engineering

Sea and sun engineering

ลักษณะงาน

สร้างใหม่

ASHTON SILOM

Project Reference - In Thailand

ร่วมใจไฮท์

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

นิติบุคคล ร่วมใจไฮท์

ผู้ออกแบบ

นิติบุคคล ร่วมใจไฮท์

ผู้รับเหมา

บริษัท กฤชณะ เรณณะ เวฐ จำกัด

ลักษณะงาน

งานปรับปรุง

RUAMJAI-HEIGHTS

Project Reference - In Thailand

ANANTARA RESORT

เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

ผู้ออกแบบ

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท ฤทธา จำกัด

ลักษณะงาน

งานปรับปรุง

ANANTARA-RESORT

Project Reference - In Thailand

JW MARRIOTT HOTEL SUKHUMVIT 2

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ผู้ออกแบบ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ผู้รับเหมา

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เทรดดิ้ง จำกัด

ลักษณะงาน

งานปรับปรุง

JW-MARRIOTT-HOTEL-SUKHUMVIT

Project Reference - In Thailand

BANGKOK MIDTOWN HOTEL

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

BANGKOK MIDTOWN HOTEL

ผู้รับเหมา

BSV ENGINEERING Co.,Ltd.

ลักษณะงาน

สร้างใหม่

BANGKOK-MIDTOWN-HOTEL

Project Reference - In Thailand

LANCASTER BANGKOK

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท บุญตวง จำกัด

ผู้รับเหมา

CCSB Engineering Co.,Ltd

ลักษณะงาน

สร้างใหม่

LANCASTER BANGKOK

Project Reference - In Thailand

MOVENPICK BANGKOK

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

Fifteen property Co.,Ltd.

ผู้รับเหมา

Taifa construction Co.,Ltd.

ลักษณะงาน

สร้างใหม่

MOVENPICK BANGKOK

Project Reference - In Thailand

AVADINA HILLS

ภูเก็ต

ผู้รับเหมา

ลักษณะงาน

สร้างใหม่

AVADINA HILLS

Project Reference - In Thailand

UPPER SUITES SRI RACHA

ชลบุรี

เจ้าของโครงการ

US Tower company limited

ผู้รับเหมา

Kay thai group Co.,Ltd.

ลักษณะงาน

สร้างใหม่

UPPER SUITES SRI RACHA

Project Reference - In Thailand

PHORNPRAPHA RESIDENCE

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

PHORNPRAPHA RESIDENCE

ผู้ออกแบบ

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด

ผู้รับเหมา

Contrack Engineering Co.Ltd

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่

PHORNPRAPHA-RESIDENCE

Project Reference - In Thailand

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

ผู้ออกแบบ

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

ผู้รับเหมา

บริษัท อีส พร๊อพเพอร์ จำกัด

ลักษณะงาน

งานปรับปรุง

MONGKUTWATTANA

Project Reference - In Thailand

อาคารศูนย์ความเลิศ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ

กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับเหมา

บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
อาคารศูนย์ความเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Project Reference - In Thailand

โรงงานโวเจมส์

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท โวเจมส์ จำกัด

ผู้ออกแบบ

บริษัท โวเจมส์ จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท โวเจมส์ จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
โรงงานโวเจมส์

Project Reference - In Thailand

โรงงานแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

โรงงานแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้ออกแบบ

บริษัท เพอสเพคเทค จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท เพอสเพคเทค จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่

Project Reference - In Thailand

TERMINAL 21 PATTAYA

ชลบุรี

เจ้าของโครงการ

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

ผู้ออกแบบ

บริษัท บิวคอน จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท บิวคอน จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
TERMINAL-21-PATTAYA

Project Reference - In Thailand

IMPACT CHALLENGER MUANG THONG

กรุงเทพมหานคร

ผู้รับเหมา

Me Technology Co.,Ltd.

ลักษณะงาน

Renovate

IMPACT CHALLENGER MUANG THONG

Project Reference - In Thailand

มูลนิธิสายใจไทย

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

มูลนิธิสายใจไทย

ผู้ออกแบบ

บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท โรจนวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลักษณะงาน

งานปรับปรุง

มูลนิธิสายใจไทย

Project Reference - In Thailand

THAI CATERING DEPARTMENT

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

Thai Airways Public company Ltd.

ผู้รับเหมา

G.N.A. Engineering limited  partnership

ลักษณะงาน

Renovate

THAI CATERING DEPARTMENT

Project Reference - In Thailand

ศาลฎีกา

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

กระทรวงยุติธรรม

ผู้ออกแบบ

กองออกแบบศาล

ผู้รับเหมา

บริษัท บียู เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
ศาลฎีกา

In Thailand

Project Reference - In Thailand

Q1 SUKHUMVIT SOI 6

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับเหมา

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
Q1-SUKHUMVIT-SOI-6

Q1 SUKHUMVIT SOI 6

Project Reference - In Thailand

RYTHM EKKAMAI

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ผู้รับเหมา

บริษัท ไตรเอ็นโซลูชั่น จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
RHYTHM-EKKAMAI

RHYTHM EKKAMAI

Project Reference - In Thailand

The LINE SUKHUMVIT 101

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท แสนศิริ จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ

บริษัท วี กรุ๊ป เอ็นจิเนียร์ จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท เอสทีม 106 จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
THE-LINE-SUKHUMVIT-101

THE LINE SUKHUMVIT 101

Project Reference - In Thailand

WHIZDOM 101 CONDOMINIUM

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ออกแบบ

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท ซี แอนด์ ซัน ซานิทารี่ ซิสเต็มส์ (2004) จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
WHIZDOM-101-CONDOMINIUM

WHIZDOM 101 CONDOMINIUM

Project Reference - In Thailand

THE LOFT SILOM CONDOMINIUM

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ

บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท ชาญติวัน 1999 จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
THE-LOFT-SILOM

THE LOFT SILOM CONDOMINIUM

Project Reference - In Thailand

ASHTON SILOM

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

Ananda development

ผู้รับเหมา

Visavapat engineering

Sea and sun engineering

ลักษณะงาน

สร้างใหม่

ASHTON SILOM

ASHTON SILOM

Project Reference - In Thailand

ร่วมใจไฮท์

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

นิติบุคคล ร่วมใจไฮท์

ผู้ออกแบบ

นิติบุคคล ร่วมใจไฮท์

ผู้รับเหมา

บริษัท กฤชณะ เรณณะ เวฐ จำกัด

ลักษณะงาน

งานปรับปรุง

RUAMJAI-HEIGHTS

RUAMJAI HEIGHTS

Project Reference - In Thailand

ANANTARA RESORT

เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

ผู้ออกแบบ

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท ฤทธา จำกัด

ลักษณะงาน

งานปรับปรุง

ANANTARA-RESORT

ANANTARA RESORT

Project Reference - In Thailand

JW MARRIOTT HOTEL SUKHUMVIT 2

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ผู้ออกแบบ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ผู้รับเหมา

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เทรดดิ้ง จำกัด

ลักษณะงาน

งานปรับปรุง

JW-MARRIOTT-HOTEL-SUKHUMVIT

JW MARRIOTT HOTEL SUKHUMVIT 2

Project Reference - In Thailand

BANGKOK MIDTOWN HOTEL

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

BANGKOK MIDTOWN HOTEL

ผู้รับเหมา

BSV ENGINEERING Co.,Ltd.

ลักษณะงาน

สร้างใหม่

BANGKOK-MIDTOWN-HOTEL

BANGKOK MIDTOWN HOTEL

Project Reference - In Thailand

LANCASTER BANGKOK

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท บุญตวง จำกัด

ผู้รับเหมา

CCSB Engineering Co.,Ltd

ลักษณะงาน

สร้างใหม่

LANCASTER BANGKOK

LANCASTER

Project Reference - In Thailand

MOVENPICK BANGKOK

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

Fifteen property Co.,Ltd.

ผู้รับเหมา

Taifa construction Co.,Ltd.

ลักษณะงาน

สร้างใหม่

MOVENPICK BANGKOK

MOVENPICK BANGKOK

Project Reference - In Thailand

AVADINA HILLS

ภูเก็ต

ผู้รับเหมา

ลักษณะงาน

สร้างใหม่

AVADINA HILLS

AVADINA HILLS

Project Reference - In Thailand

UPPER SUITES SRI RACHA

ชลบุรี

เจ้าของโครงการ

US Tower company limited

ผู้รับเหมา

Kay thai group Co.,Ltd.

ลักษณะงาน

สร้างใหม่

UPPER SUITES SRI RACHA

UPPER SUITES SRI RACHA

Project Reference - In Thailand

PHORNPRAPHA RESIDENCE

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

PHORNPRAPHA RESIDENCE

ผู้ออกแบบ

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด

ผู้รับเหมา

Contrack Engineering Co.Ltd

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่

PHORNPRAPHA-RESIDENCE

PHORNPRAPHA RESIDENCE

Project Reference - In Thailand

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

ผู้ออกแบบ

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

ผู้รับเหมา

บริษัท อีส พร๊อพเพอร์ จำกัด

ลักษณะงาน

งานปรับปรุง

MONGKUTWATTANA

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

Project Reference - In Thailand

อาคารศูนย์ความเลิศ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ออกแบบ

กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับเหมา

บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
อาคารศูนย์ความเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อาคารศูนย์ความเลิศ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Project Reference - In Thailand

โรงงานโวเจมส์

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

บริษัท โวเจมส์ จำกัด

ผู้ออกแบบ

บริษัท โวเจมส์ จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท โวเจมส์ จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
โรงงานโวเจมส์

โรงงานโวเจมส์

Project Reference - In Thailand

โรงงานแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

โรงงานแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้ออกแบบ

บริษัท เพอสเพคเทค จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท เพอสเพคเทค จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่

โรงงานแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร

Project Reference - In Thailand

TERMINAL 21 PATTAYA

ชลบุรี

เจ้าของโครงการ

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

ผู้ออกแบบ

บริษัท บิวคอน จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท บิวคอน จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
TERMINAL-21-PATTAYA

TERMINAL 21 PATTAYA

Project Reference - In Thailand

IMPACT CHALLENGER MUANG THONG

กรุงเทพมหานคร

ผู้รับเหมา

Me Technology Co.,Ltd.

ลักษณะงาน

Renovate

IMPACT CHALLENGER MUANG THONG

IMPACT CHALLENGER MUANG THONG

Project Reference - In Thailand

มูลนิธิสายใจไทย

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

มูลนิธิสายใจไทย

ผู้ออกแบบ

บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท โรจนวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลักษณะงาน

งานปรับปรุง

มูลนิธิสายใจไทย

มูลนิธิสายใจไทย

Project Reference - In Thailand

THAI CATERING DEPARTMENT

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

Thai Airways Public company Ltd.

ผู้รับเหมา

G.N.A. Engineering limited  partnership

ลักษณะงาน

Renovate

THAI CATERING DEPARTMENT

THAI CATERING DEPARTMENT

Project Reference - In Thailand

ศาลฎีกา

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ

กระทรวงยุติธรรม

ผู้ออกแบบ

กองออกแบบศาล

ผู้รับเหมา

บริษัท บียู เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลักษณะงาน

งานสร้างใหม่
ศาลฎีกา

ศาลฎีกา