ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Special Equipment

อุปกรณ์พิเศษที่ใช้งานร่วมกับท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์

ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ได้มีอุปกรณ์พิเศษที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายในระบบท่อน้ำทิ้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการออกแบบอุปกรณ์พิเศษเหล่านี้ จะถูกออกแบบตามวิศวกรรม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในระบบท่อน้ำทิ้งแบบเดิมๆ รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำทิ้งได้มากขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น ข้อต่อ Qmax ซึ่งเป็นข้อต่อรวมท่อ Soil, Waste, Vent เป็นท่อเดียว ทำให้ระบบน้ำทิ้ง ไม่ต้องมีท่ออากาศ ป้องกันการเกิด Negative Pressure ในระบบระบายน้ำทิ้ง ช่วยทำให้การออกแบบง่ายขึ้น และช่วยลดจำนวนท่อเมนแนวดิ่ง (รองรับสุขภัณฑ์ได้ไกลถึง 10 เมตร) รองรับการระบายน้ำได้สูงถึง 12 ลิตร/วินาที หรือ 576 DU ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้มากขึ้น 64% เมื่อเทียบกับระบบระบายน้ำทั่วไป

อุปกรณ์พิเศษ / Special Equipment

ลองสลีฟ LONG SLEEVE
ลองสลีฟ
LONG SLEEVE
ข้อต่อ Qmax Qmax
ข้อต่อ
Qmax
ลองสลีฟ LONG SLEEVE
ลองสลีฟ
LONG SLEEVE
ข้อต่อ Qmax Qmax
ข้อต่อ
Qmax
สลีฟปากระฆัง 2 ด้าน SLEEVE SOCKET
สลีฟปากระฆัง 2 ด้าน
SLEEVE SOCKET
ข้อลด (ภายใน/ภายใน) M/F REDUCER INSIDE/INSIDE M/F (สวมเข้าในท่อ XYLENT)
ข้อลด (ภายใน/ภายใน) M/F
REDUCER INSIDE/INSIDE M/F (สวมเข้าในท่อ XYLENT)
ข้อต่อตรงต่อโถ WC-CONNECTION
ข้อต่อตรงต่อโถ
WC-CONNECTION
ข้องอต่อโถ 90 (87.5°) WC-ELBOW 90 (87.5°)
ข้องอต่อโถ 90 (87.5°)
WC-ELBOW 90 (87.5°)
สลีฟปากระฆัง 2 ด้าน SLEEVE SOCKET
สลีฟปากระฆัง 2 ด้าน
SLEEVE SOCKET
ข้อลด (ภายใน/ภายใน) M/F REDUCER INSIDE/INSIDE M/F (สวมเข้าในท่อ XYLENT)
ข้อลด (ภายใน/ภายใน) M/F
REDUCER INSIDE/INSIDE M/F (สวมเข้าในท่อ XYLENT)
ข้อต่อตรงต่อโถ WC-CONNECTION
ข้อต่อตรงต่อโถ
WC-CONNECTION
ข้องอต่อโถ 90 (87.5°) WC-ELBOW 90 (87.5°)
ข้องอต่อโถ 90 (87.5°)
WC-ELBOW 90 (87.5°)