ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Accessories

อุปกรณ์เสริม / Accessories

ซีลยางอะไหล่ข้องอ ต่อ P-TRAP ใต้ซิงค์ PUSH-FIT SEAL
ซีลยางอะไหล่ข้องอ ต่อ P-TRAP ใต้ซิงค์
PUSH-FIT SEAL
ซีลยางข้อต่อโถ WC-SEAL
ซีลยางข้อต่อโถ
WC-SEAL
ปลั๊กอุด PLUG
ปลั๊กอุด
PLUG
ซีลยางอะไหล่ LIP RING
ซีลยางอะไหล่
LIP RING
ซีลยางอะไหล่ 2 ชั้น DOUBLE LIP RING
ซีลยางอะไหล่ 2 ชั้น
DOUBLE LIP RING
แคล้มรัดท่อ CLAMP WITH RUBBER
แคล้มรัดท่อ
CLAMP WITH RUBBER
Locking Ring
ตัวรัดท่อเสริมแรง ASV EXTENSION - PROOF CONNECTION
ตัวรัดท่อเสริมแรง ASV
EXTENSION - PROOF CONNECTION
ตัวแปลงเกลียว M10/M16 ADAPTOR M16
ตัวแปลงเกลียว M10/M16
ADAPTOR M16
พุกดร็อปอิน (เกลียวมิล) DROP IN ANCHOR BOLT
พุกดร็อปอิน (เกลียวมิล)
DROP IN ANCHOR BOLT
สตัดเกลียวตลอด (เกลียวมิล) FULL- THREADED STEEL ROD ความยาว 1 เมตร/เส้น
สตัดเกลียวตลอด (เกลียวมิล) FULL- THREADED STEEL ROD ความยาว 1 เมตร/เส้น
ซัพพอร์ตทแยงมุม TRI-ANGLE SUPPORT
ซัพพอร์ตทแยงมุม
TRI-ANGLE SUPPORT
ซีลยางอะไหล่ข้องอ ต่อ P-TRAP ใต้ซิงค์ PUSH-FIT SEAL
ซีลยางอะไหล่ข้องอ ต่อ P-TRAP ใต้ซิงค์
PUSH-FIT SEAL
ซีลยางข้อต่อโถ WC-SEAL
ซีลยางข้อต่อโถ
WC-SEAL
ปลั๊กอุด PLUG
ปลั๊กอุด
PLUG
ซีลยางอะไหล่ LIP RING
ซีลยางอะไหล่
LIP RING
ซีลยางอะไหล่ 2 ชั้น DOUBLE LIP RING
ซีลยางอะไหล่ 2 ชั้น
DOUBLE LIP RING
แคล้มรัดท่อ CLAMP WITH RUBBER
แคล้มรัดท่อ
CLAMP WITH RUBBER
Locking Ring
ตัวรัดท่อเสริมแรง ASV EXTENSION - PROOF CONNECTION
ตัวรัดท่อเสริมแรง ASV
EXTENSION - PROOF CONNECTION
ตัวแปลงเกลียว M10/M16 ADAPTOR M16
ตัวแปลงเกลียว M10/M16
ADAPTOR M16
พุกดร็อปอิน (เกลียวมิล) DROP IN ANCHOR BOLT
พุกดร็อปอิน (เกลียวมิล)
DROP IN ANCHOR BOLT
สตัดเกลียวตลอด (เกลียวมิล) FULL- THREADED STEEL ROD ความยาว 1 เมตร/เส้น
สตัดเกลียวตลอด (เกลียวมิล) FULL- THREADED STEEL ROD ความยาว 1 เมตร/เส้น
ซัพพอร์ตทแยงมุม TRI-ANGLE SUPPORT
ซัพพอร์ตทแยงมุม
TRI-ANGLE SUPPORT