ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Accessories

อุปกรณ์เสริมของท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์

อุปกรณ์เสริมของท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ตัวช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับ ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ทั้งในการควบคุมเสียงที่ส่งผ่านมายังโครงสร้างต่างๆ การปรับเปลี่ยนจากท่อน้ำทิ้งปกติเป็นท่อรับแรงดัน รวมถึงช่วยเสริมรอยต่อของท่อและข้อต่อให้แข็งแรง สามารถรับแรงดันได้สูง โดย ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ได้รับการรับรองเรื่องการทนแรงดันจากสถาบัน TUV เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมวงแหวนเสริมแรง Locking Ring เข้ากับปากระฆังแหวนยาง  ซึ่งจะสามารถรับแรงดันน้ำได้สูงถึง 0.6 บาร์ หรือ 6 เมตรน้ำ โดยผลการทดสอบยืนยันได้ว่าไม่มีการรั่วซึม ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง ท่อประธาน (Main) และ ท่อสาขา (Branch) ของอาคารทุกประเภท ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้ ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ สามารถตอบโจทย์การใช้งานในระบบท่อน้ำทิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์เสริม / Accessories

ซีลยางอะไหล่ข้องอ ต่อ P-TRAP ใต้ซิงค์ PUSH-FIT SEAL
ซีลยางอะไหล่ข้องอ ต่อ P-TRAP ใต้ซิงค์
PUSH-FIT SEAL
ซีลยางข้อต่อโถ WC-SEAL
ซีลยางข้อต่อโถ
WC-SEAL
ปลั๊กอุด PLUG
ปลั๊กอุด
PLUG
ซีลยางอะไหล่ LIP RING
ซีลยางอะไหล่
LIP RING
ซีลยางอะไหล่ 2 ชั้น DOUBLE LIP RING
ซีลยางอะไหล่ 2 ชั้น
DOUBLE LIP RING
แคล้มรัดท่อ CLAMP WITH RUBBER
แคล้มรัดท่อ
CLAMP WITH RUBBER
Locking Ring
ตัวรัดท่อเสริมแรง ASV EXTENSION - PROOF CONNECTION
ตัวรัดท่อเสริมแรง ASV
EXTENSION - PROOF CONNECTION
ตัวแปลงเกลียว M10/M16 ADAPTOR M16
ตัวแปลงเกลียว M10/M16
ADAPTOR M16
พุกดร็อปอิน (เกลียวมิล) DROP IN ANCHOR BOLT
พุกดร็อปอิน (เกลียวมิล)
DROP IN ANCHOR BOLT
สตัดเกลียวตลอด (เกลียวมิล) FULL- THREADED STEEL ROD ความยาว 1 เมตร/เส้น
สตัดเกลียวตลอด (เกลียวมิล) FULL- THREADED STEEL ROD ความยาว 1 เมตร/เส้น
ซัพพอร์ตทแยงมุม TRI-ANGLE SUPPORT
ซัพพอร์ตทแยงมุม
TRI-ANGLE SUPPORT
ซีลยางอะไหล่ข้องอ ต่อ P-TRAP ใต้ซิงค์ PUSH-FIT SEAL
ซีลยางอะไหล่ข้องอ ต่อ P-TRAP ใต้ซิงค์
PUSH-FIT SEAL
ซีลยางข้อต่อโถ WC-SEAL
ซีลยางข้อต่อโถ
WC-SEAL
ปลั๊กอุด PLUG
ปลั๊กอุด
PLUG
ซีลยางอะไหล่ LIP RING
ซีลยางอะไหล่
LIP RING
ซีลยางอะไหล่ 2 ชั้น DOUBLE LIP RING
ซีลยางอะไหล่ 2 ชั้น
DOUBLE LIP RING
แคล้มรัดท่อ CLAMP WITH RUBBER
แคล้มรัดท่อ
CLAMP WITH RUBBER
Locking Ring
ตัวรัดท่อเสริมแรง ASV EXTENSION - PROOF CONNECTION
ตัวรัดท่อเสริมแรง ASV
EXTENSION - PROOF CONNECTION
ตัวแปลงเกลียว M10/M16 ADAPTOR M16
ตัวแปลงเกลียว M10/M16
ADAPTOR M16
พุกดร็อปอิน (เกลียวมิล) DROP IN ANCHOR BOLT
พุกดร็อปอิน (เกลียวมิล)
DROP IN ANCHOR BOLT
สตัดเกลียวตลอด (เกลียวมิล) FULL- THREADED STEEL ROD ความยาว 1 เมตร/เส้น
สตัดเกลียวตลอด (เกลียวมิล) FULL- THREADED STEEL ROD ความยาว 1 เมตร/เส้น
ซัพพอร์ตทแยงมุม TRI-ANGLE SUPPORT
ซัพพอร์ตทแยงมุม
TRI-ANGLE SUPPORT