ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Accessories

Locking Ring

(สินค้าได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร)

Product

Product Dimension

Code DN/OD (mm) Size (inch)
X6L040-000 D40 1-1/2"
X6L050-000 D50 2"
X6L075-000 D75 3"
X6L110-000 D110 4"
X6L160-000 D160 6"
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X6L040-000 D40 1-1/2"
X6L050-000 D50 2"
X6L075-000 D75 3"
X6L110-000 D110 4"
X6L160-000 D160 6"