ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Accessories

ซีลยางอะไหล่ 2 ชั้น
DOUBLE LIP RING

Product

Product Dimension

Code DN/OD (mm) Size (inch)
X6D040-000 D40 1-1/2"
X6D050-000 D50 2"
X6D075-000 D75 3"
X6D110-000 D110 4"
X6D160-000 D160 6"
X6D200-000 D200 8"
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X6D040-000 D40 1-1/2"
X6D050-000 D50 2"
X6D075-000 D75 3"
X6D110-000 D110 4"
X6D160-000 D160 6"
X6D200-000 D200 8"