แคล้มรัดท่อ CLAMP WITH RUBBER

Product

แคล้มรัดท่อ CLAMP WITH RUBBER

Product Dimension

แคล้มรัดท่อ CLAMP WITH RUBBER
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X6C032-000 32-36 M8 1"
X6C038-046 38-46 M8 1-1/2"
X6C048-053 48-53 M8 2"
X6C074-080 74-80 M8/M10 3"
X6C108-114 107-115 M8/M10 4"
X6C149-161 149-161 M8/M10 6"
X6C193-200 192-204 M8/M10 8"
X6C242-253 242-253 M12 10"

อุปกรณ์เสริม / ACCESSORIES :

Products :