ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Accessories

สตัดเกลียวตลอด (เกลียวมิล) FULL- THREADED STEEL ROD ความยาว 1 เมตร/เส้น

อุปกรณ์เสริม / ACCESSORIES :

Products :