ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Accessories

สตัดเกลียวตลอด (เกลียวมิล)
FULL- THREADED STEEL ROD
ความยาว 1 เมตร/เส้น