ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Accessories

พุกดร็อปอิน (เกลียวมิล)
DROP IN ANCHOR BOLT