ปลั๊กอุด PLUG

Product

ปลั๊กอุด PLUG

Product Dimension

ปลั๊กอุด PLUG
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X2P040-000 D40 1-1/2"
X2P050-000 D50 2"
X2P075-000 D75 3"
X2P110-000 D110 4"
X2P160-000 D160 6"
X2P200-000 D200 8"
X2P250-000 D250 10"

อุปกรณ์เสริม / ACCESSORIES :

Products :