ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Accessories

ปลั๊กอุด
PLUG

Product

Product Dimension

Code DN/OD (mm) Size (inch)
X2P040-000 D40 1-1/2"
X2P050-000 D50 2"
X2P075-000 D75 3"
X2P110-000 D110 4"
X2P160-000 D160 6"
X2P200-000 D200 8"
X2P250-000 D250 10"
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X2P040-000 D40 1-1/2"
X2P050-000 D50 2"
X2P075-000 D75 3"
X2P110-000 D110 4"
X2P160-000 D160 6"
X2P200-000 D200 8"
X2P250-000 D250 10"