ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Accessories

ตัวรัดท่อเสริมแรง
ASV EXTENSION - PROOF CONNECTION

Product

Product Dimension

Code DN/OD (mm) Size (inch)
X5A032-000 D32 1"
X5A040-000 D40 1-1/2"
X5A050-000 D50 2"
X5A075-000 D75 3"
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X5A032-000 D32 1"
X5A040-000 D40 1-1/2"
X5A050-000 D50 2"
X5A075-000 D75 3"