ตัวรัดท่อเสริมแรง ASV EXTENSION - PROOF CONNECTION

Product

ตัวรัดท่อเสริมแรง ASV EXTENSION - PROOF CONNECTION

Product Dimension

ตัวรัดท่อเสริมแรง ASV EXTENSION - PROOF CONNECTION
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X5A032-000 D32 1"
X5A040-000 D40 1-1/2"
X5A050-000 D50 2"
X5A075-000 D75 3"

Product

ตัวรัดท่อเสริมแรง ASV EXTENSION - PROOF CONNECTION

Product Dimension

ตัวรัดท่อเสริมแรง ASV EXTENSION - PROOF CONNECTION
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X5A110-000 D110 4"
X5A160-000 D160 6"
X5A200-000 D200 8"
X5A250-000 D250 10"

อุปกรณ์เสริม / ACCESSORIES :

Products :