ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Lubricant

น้ำยาหล่อลื่น / Lubricant

XYLENT LUBRICANT 1000g
XYLENT LUBRICANT 1000g
XYLENT LUBRICANT 250g
XYLENT LUBRICANT 250g
XYLENT LUBRICANT 1000g
XYLENT LUBRICANT 1000g
XYLENT LUBRICANT 250g
XYLENT LUBRICANT 250g