ท่อ XYLENT ปากระฆังพร้อมแหวนยาง
Xylent pipe with lip ring
ข้องอ 45
Elbow 45
ข้องอ 90
Elbow 90 (87.5°)
สามทาง Y (45°)
BRANCH (45°)
สามทาง (87.5°)
BRANCH (87.5°)
สี่ทาง Y (45°)
DOUBLE BRANCH (45°)
สี่ทาง 87.5°
DOUBLE BRANCH (87.5°)
ข้อลดเบี้ยว
ECCENTRIC REDUCER
ข้อลดเบี้ยว (สั้น)
ECCENTRIC REDUCER SHORT
ข้อลด(ภายใน/ภายใน) M/F
REDUCER
INSIDE/INSIDE M/F
ข้อลด(ภายใน/ภายใน) M/F
REDUCER
INSIDE/INSIDE M/F
ข้อเพิ่ม
REDUCER CONCENTRIC
คลีนเอ้าท์เปิดข้าง
CLEAN OUT PIPE
คลีนเอ้าท์เปิดข้าง
CLEAN OUT PIPE
ลองสลีฟ
LONG SLEEVE
ข้อต่อตรงปากระฆัง 2ด้าน
DOUBLE SOCKET
สลีฟปากระฆัง 2ด้าน
SLEEVE SOCKET
ท่อท่อนสั้น
PIPE LENGTH 250 mm
ตัวดักกลิ่น P-TRAP
P-TRAP
ตัวดักกลิ่น P-TRAP
P-TRAP
ข้องอลดต่อกับ P-TRAP
SIPHON-ELBOW,LONG REDUCED
ข้องอต่อกับ P-TRAP
SIPHON-ELBOW,LONG
ปลั๊กอุด
PLUG
ซีลยางข้องอต่อ P-TRAP
PUSH-FIT-SEAL
ข้อต่อตรงต่อโถ
WC-CONNECTION
ข้องอต่อโถ 90 (87.5°)
WC-ELBOW 90 (87.5°)
ซีลยางข้อต่อโถ
WC-SEAL
ซีลยางอะไหล่
LIP RING
ซีลยางอะไหล่ 2 ชั้น
DOUBLE LIP RING
แคล้มรัดท่อ
CLAMP WITH RUBBER
คลิบรัดปลั๊กอุด
SECURING CLIP
ตัวแปลงเชื่อมท่อหรือข้อต่อปากระฆัง
TRANSITION SOCKET
TO BELL CONNECTION
ตัวแปลงเชื่อมท่อชนิดอื่น
TRANSITION SOCKET
TO OTHER PIPES
ตัวรัดท่อเสริมแรง ASV
EXTENSION - PROOF CONNECTION
ตัวรัดท่อเสริมแรง ASV
EXTENSION - PROOF CONNECTION
Show More

Product Range

ข้อต่อไซเลนท์

New Products

แนะนำสินค้าใหม่!

Q-Max
Ratstop
Locking Ring
Show More

Copyright © 2014 All rights reserved. XYLENT

177/1 BUI Building, 21/3 fl. Surawong rd. Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

Tel.02 634 9981-4, Fax.02 634 7150