ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Fitting

ข้องอ 45 ELBOW 45

ข้องอ 45
ELBOW 45

Product

ข้องอ 45 ELBOW 45

Product Dimension

ข้องอ 45 ELBOW 45

Product

ข้องอ 45 ELBOW 45

Product Dimension

ข้องอ 45 ELBOW 45
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X2F032-000 D32 1"
X2F040-000 D40 1-1/2"
X2F050-000 D50 2"
X2F075-000 D75 3"
X2F110-000 D110 4"
X2F160-000 D160 6"
X2F200-000 D200 8"
X2F250-000 D250 10"
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X2F032-000 D32 1"
X2F040-000 D40 1-1/2"
X2F050-000 D50 2"
X2F075-000 D75 3"
X2F110-000 D110 4"
X2F160-000 D160 6"
X2F200-000 D200 8"
X2F250-000 D250 10"