ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Fitting

สี่ทาง (87.5°)
DOUBLE BRANCH (87.5°)

Product

สี่ทาง (87.5°) DOUBLE BRANCH (87.5°)

Product Dimension

สี่ทาง (87.5°) DOUBLE BRANCH (87.5°)

Product

สี่ทาง (87.5°) DOUBLE BRANCH (87.5°)

Product Dimension

สี่ทาง (87.5°) DOUBLE BRANCH (87.5°)
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X3D110-050 D110/50 4" X 2"
X3D110-075 D110/75 4" X 3"
X3D160-110 D160/110 6" X 4"
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X3D110-050 D110/50 4" X 2"
X3D110-075 D110/75 4" X 3"
X3D160-110 D160/110 6" X 4"