ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Fitting

ข้อลดเบี้ยว ECCENTRIC REDUCER

Product

ข้อลดเบี้ยว ECCENTRIC REDUCER

Product Dimension

ข้อลดเบี้ยว ECCENTRIC REDUCER

Product

ข้อลดเบี้ยว ECCENTRIC REDUCER

Product Dimension

ข้อลดเบี้ยว ECCENTRIC REDUCER
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X3E040-032 D40/32 1-1/2" X 1"
X3E050-032 D50/32 2" X 1"
X3E050-040 D50/40 2" X 1-1/2"
X3E200-160 D200/160 8" X 6"
X3E250-200 D250/200 10" X 8"
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X3E040-032 D40/32 1-1/2" X 1"
X3E050-032 D50/32 2" X 1"
X3E050-040 D50/40 2" X 1-1/2"
X3E200-160 D200/160 8" X 6"
X3E250-200 D250/200 10" X 8"