ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Fitting

ข้อต่อตรงปากระฆัง 2 ด้าน
DOUBLE SOCKET

Product

ข้อต่อตรงปากระฆัง 2 ด้าน DOUBLE SOCKET

Product Dimension

ข้อต่อตรงปากระฆัง 2 ด้าน DOUBLE SOCKET

Product

ข้อต่อตรงปากระฆัง 2 ด้าน DOUBLE SOCKET

Product Dimension

ข้อต่อตรงปากระฆัง 2 ด้าน DOUBLE SOCKET
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X2D032-000 D32 1"
X2D040-000 D40 1-1/2"
X2D050-000 D50 2"
X2D075-000 D75 3"
X2D110-000 D110 4"
X2D160-000 D160 6"
X2D200-000 D200 8"
X2D250-000 D250 10"
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X2D032-000 D32 1"
X2D040-000 D40 1-1/2"
X2D050-000 D50 2"
X2D075-000 D75 3"
X2D110-000 D110 4"
X2D160-000 D160 6"
X2D200-000 D200 8"
X2D250-000 D250 10"