ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Fitting

สี่ทาง TY (87.5°)
DOUBLE BRANCH (87.5°)

Product

สี่ทาง TY (87.5°) DOUBLE BRANCH (87.5°)

Product Dimension

สี่ทาง TY (87.5°) DOUBLE BRANCH (87.5°) Dimension

Product

สี่ทาง TY (87.5°) DOUBLE BRANCH (87.5°)

Product Dimension

สี่ทาง TY (87.5°) DOUBLE BRANCH (87.5°) Dimension
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X3D110-110 D110/110 4"
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X3D110-110 D110/110 4"