ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Fitting

สี่ทาง Y (45°) DOUBLE BRANCH (45°)

Product

สี่ทาง Y (45°) DOUBLE BRANCH (45°)

Product Dimension

สี่ทาง Y (45°) DOUBLE BRANCH (45°)

Product

สี่ทาง Y (45°) DOUBLE BRANCH (45°)

Product Dimension

สี่ทาง Y (45°) DOUBLE BRANCH (45°)
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X3C075-050 D75/50 3" X 2"
X3C075-075 D75/75 3"
X3C110-050 D110/50 4" X 2"
X3C110-110 D110/110 4"
X3C160-110 D160/110 6" X 4"
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X3C075-050 D75/50 3" X 2"
X3C075-075 D75/75 3"
X3C110-050 D110/50 4" X 2"
X3C110-110 D110/110 4"
X3C160-110 D160/110 6" X 4"