ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Fitting

สามทาง (87.5°) BRANCH (87.5°)

Product

สามทาง (87.5°) BRANCH (87.5°)

Product Dimension

สามทาง (87.5°) BRANCH (87.5°)

Product

สามทาง (87.5°) BRANCH (87.5°)

Product Dimension

สามทาง (87.5°) BRANCH (87.5°)
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X3T040-040 D40/40 1-1/2"
X3T050-040 D50/40 2" X 1-1/2"
X3T050-050 D50/50 2"
X3T075-050 D75/50 3" X 2"
X3T075-075 D75/75 3"
X3T110-050 D110/50 4" X 2"
X3T110-075 D110/75 4" X 3"
X3T160-110 D160/110 6" X 4"
X3T160-160 D160/160 6"
X3T200-160 D200/160 8" X 6"
X3T200-200 D200/200 8"
X3T250-160 D250/160 10" X 6"
X3T250-250 D250/250 10"
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X3T040-040 D40/40 1-1/2"
X3T050-040 D50/40 2" X 1-1/2"
X3T050-050 D50/50 2"
X3T075-050 D75/50 3" X 2"
X3T075-075 D75/75 3"
X3T110-050 D110/50 4" X 2"
X3T110-075 D110/75 4" X 3"
X3T160-110 D160/110 6" X 4"
X3T160-160 D160/160 6"
X3T200-160 D200/160 8" X 6"
X3T200-200 D200/200 8"
X3T250-160 D250/160 10" X 6"
X3T250-250 D250/250 10"