ข้อลดเบี้ยว (สั้น) ECCENTRIC REDUCER SHORT (สวมเข้าปากระฆังท่อ XYLENT)

Product

ข้อลดเบี้ยว (สั้น) ECCENTRIC REDUCER SHORT (สวมเข้าปากระฆังท่อ XYLENT)

Product Dimension

ข้อลดเบี้ยว (สั้น) ECCENTRIC REDUCER SHORT (สวมเข้าปากระฆังท่อ XYLENT)
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X3E075-050 D75/50 3" X 2"
X3E110-050 D110/50 4" X 2"
X3E110-075 D110/75 4" X 3"
X3E160-110 D160/110 6" X 4"
X3E075-050 D75/50 3" X 2"
X3E110-050 D110/50 4" X 2"
X3E110-075 D110/75 4" X 3"
X3E160-110 D160/110 6" X 4"