ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Fitting

ข้อลดเบี้ยว (สั้น)
ECCENTRIC REDUCER SHORT (สวมเข้าปากระฆังท่อ XYLENT)

Product

ข้อลดเบี้ยว (สั้น) ECCENTRIC REDUCER SHORT (สวมเข้าปากระฆังท่อ XYLENT)

Product Dimension

ข้อลดเบี้ยว (สั้น) ECCENTRIC REDUCER SHORT (สวมเข้าปากระฆังท่อ XYLENT)

Product

ข้อลดเบี้ยว (สั้น) ECCENTRIC REDUCER SHORT (สวมเข้าปากระฆังท่อ XYLENT)

Product Dimension

ข้อลดเบี้ยว (สั้น) ECCENTRIC REDUCER SHORT (สวมเข้าปากระฆังท่อ XYLENT)
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X3E075-050 D75/50 3" X 2"
X3E110-050 D110/50 4" X 2"
X3E110-075 D110/75 4" X 3"
X3E160-110 D160/110 6" X 4"
X3E075-050 D75/50 3" X 2"
X3E110-050 D110/50 4" X 2"
X3E110-075 D110/75 4" X 3"
X3E160-110 D160/110 6" X 4"
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X3E075-050 D75/50 3" X 2"
X3E110-050 D110/50 4" X 2"
X3E110-075 D110/75 4" X 3"
X3E160-110 D160/110 6" X 4"
X3E075-050 D75/50 3" X 2"
X3E110-050 D110/50 4" X 2"
X3E110-075 D110/75 4" X 3"
X3E160-110 D160/110 6" X 4"