ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Fitting

คลีนเอ้าท์เปิดข้าง
CLEAN OUT PIPE

Product

คลีนเอ้าท์เปิดข้าง CLEAN OUT PIPE

Product Dimension

คลีนเอ้าท์เปิดข้าง CLEAN OUT PIPE

Product

คลีนเอ้าท์เปิดข้าง CLEAN OUT PIPE

Product Dimension

คลีนเอ้าท์เปิดข้าง CLEAN OUT PIPE
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X2C050-000 D50 2"
X2C075-000 D75 3"
X2C110-000 D110 4"
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X2C050-000 D50 2"
X2C075-000 D75 3"
X2C110-000 D110 4"

Product

คลีนเอ้าท์เปิดข้าง CLEAN OUT PIPE

Product Dimension

คลีนเอ้าท์เปิดข้าง CLEAN OUT PIPE
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X2C160-000 D160 6"
X2C200-000 D200 8"
X2C250-000 D250 10"
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X2C160-000 D160 6"
X2C200-000 D200 8"
X2C250-000 D250 10"