คลีนเอ้าท์เปิดข้าง CLEAN OUT PIPE

Product

คลีนเอ้าท์เปิดข้าง CLEAN OUT PIPE

Product Dimension

คลีนเอ้าท์เปิดข้าง CLEAN OUT PIPE
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X2C050-000 D50 2"
X2C075-000 D75 3"
X2C110-000 D110 4"

Product

คลีนเอ้าท์เปิดข้าง CLEAN OUT PIPE

Product Dimension

คลีนเอ้าท์เปิดข้าง CLEAN OUT PIPE
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X2C160-000 D160 6"
X2C200-000 D200 8"
X2C250-000 D250 10"