ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Trap

Trap อุปกรณ์ดักกลิ่น สำหรับป้องกันกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง

Trap อุปกรณ์ดักกลิ่น สำหรับป้องกันกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็น P Trap หรือ U Trap โดยกระบวนการในการป้องกันกลิ่น คือใช้ของเหลว หรือน้ำทิ้งที่ค้างอยู่ใน Trap เป็นตัวช่วยในการป้องกันไม่ให้กลิ่นเหม็นในท่อระบายน้ำทิ้ง ย้อนกลับเข้าสู่อาคาร

ปัจจุบันเริ่มมีการปรับรูปแบบการใช้งานจาก P Trap ในแต่ละจุดเป็น Trap รวม หรือที่เรียกว่า Gully Trap ซึ่งเป็น Trap ที่มีถ้วยน้ำขนาดใหญ่  ทำให้รักษาระดับน้ำภายใน Trap ได้ดี รองรับการระบายน้ำจากสุขภัณฑ์อื่นๆ โดยใช้ตัวดักกลิ่นรวม Gully Trap เพียงจุดเดียว ป้องกันกลิ่นและเชื้อโรคย้อนกลับเข้าสู่อาคาร สามารถถอดประกอบจากด้านบนได้ เพื่อความสะดวกในการกำจัดสิ่งสกปรก และการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ดักกลิ่น / TRAP

ตัวดักกลิ่น P-TRAP P-TRAP
ตัวดักกลิ่น P-TRAP
P-TRAP
ตัวดักกลิ่น P-TRAP D110 P-TRAP D110 (ใช้ร่วมกับข้องอ 45 D110)
ตัวดักกลิ่น P-TRAP D110
P-TRAP D110 (ใช้ร่วมกับข้องอ 45 D110)
ตัวดักกลิ่นรวม GULLY TRAP
ตัวดักกลิ่นรวม
GULLY TRAP
ตัวดักกลิ่น P-TRAP P-TRAP
ตัวดักกลิ่น P-TRAP
P-TRAP
ตัวดักกลิ่น P-TRAP D110 P-TRAP D110 (ใช้ร่วมกับข้องอ 45 D110)
ตัวดักกลิ่น P-TRAP D110
P-TRAP D110 (ใช้ร่วมกับข้องอ 45 D110)
ตัวดักกลิ่นรวม GULLY TRAP
ตัวดักกลิ่นรวม
GULLY TRAP