ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Fitting

ข้อต่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์

ข้อต่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ผลิตจากพลาสติก PP (Polypropylene) ผสมแร่ (Mineral – Reinforced Polypropylene) ซึ่งมีคุณสมบัติในการปกป้องข้อต่อ ให้มีความแข็งแรง ช่วยป้องกันการเกิดตะกรันที่เกิดจากการระบายน้ำทิ้ง และมีความทนทานต่อสารเคมีต่างๆ ได้ดี 


ข้อต่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ติดตั้งรวมกับ ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ด้วยระบบสวมล็อค (Push Fit) ด้วยการออกแบบเป็นพิเศษตามหลักวิศวกรรม ให้ปลายท่อและข้อต่อเป็นปากระฆังพร้อมซีลยางจากโรงงาน ทำให้สามารถทำการติดตั้งได้ง่าย ไม่ต้องใช้ช่างที่มีทักษะสูง ประหยัดเวลาและแรงงาน

ข้อต่อ / Fittings

ข้องอ 45 ELBOW 45
ข้องอ 45
ELBOW 45
ข้องอ 90 (87.5°) ELBOW 90 (87.5°)
ข้องอ 90 (87.5°)
ELBOW 90 (87.5°)
คลีนเอ้าท์เปิดข้าง CLEAN OUT PIPE
คลีนเอ้าท์เปิดข้าง
CLEAN OUT PIPE
RATSTOP 110
ข้อต่อ
RATSTOP 110
ข้อต่อตรงปากระฆัง 2 ด้าน DOUBLE SOCKET
ข้อต่อตรงปากระฆัง 2 ด้าน
DOUBLE SOCKET
ข้อเพิ่ม REDUCER CONCENTRIC
ข้อเพิ่ม
REDUCER CONCENTRIC
ข้อลดเบี้ยว ECCENTRIC REDUCER
ข้อลดเบี้ยว
ECCENTRIC REDUCER
ข้อลดเบี้ยว (สั้น) ECCENTRIC REDUCER SHORT (สวมเข้าปากระฆังท่อ XYLENT)
ข้อลดเบี้ยว (สั้น)
ECCENTRIC REDUCER SHORT (สวมเข้าปากระฆังท่อ XYLENT)
สี่ทาง (87.5°) DOUBLE BRANCH (87.5°)
สี่ทาง (87.5°) DOUBLE
BRANCH (87.5°)
สี่ทาง TY (87.5°) DOUBLE BRANCH (87.5°)
สี่ทาง TY (87.5°)
DOUBLE BRANCH (87.5°)
สามทาง TY (87.5°) BRANCH (87.5°)
สามทาง TY (87.5°)
BRANCH (87.5°)
สี่ทาง Y (45°) DOUBLE BRANCH (45°)
สี่ทาง Y (45°)
DOUBLE BRANCH (45°)
สามทาง Y (45°) BRANCH (45°)
สามทาง Y (45°)
BRANCH (45°)
สามทาง (87.5°) BRANCH (87.5°)
สามทาง (87.5°)
BRANCH (87.5°)
ข้องอ 45 ELBOW 45
ข้องอ 45
ELBOW 45
ข้องอ 90 (87.5°) ELBOW 90 (87.5°)
ข้องอ 90 (87.5°)
ELBOW 90 (87.5°)
สามทาง Y (45°) BRANCH (45°)
สามทาง Y (45°)
BRANCH (45°)
สามทาง (87.5°) BRANCH (87.5°)
สามทาง (87.5°)
BRANCH (87.5°)
สามทาง TY (87.5°) BRANCH (87.5°)
สามทาง TY (87.5°)
BRANCH (87.5°)
สี่ทาง Y (45°) DOUBLE BRANCH (45°)
สี่ทาง Y (45°)
DOUBLE BRANCH (45°)
สี่ทาง (87.5°) DOUBLE BRANCH (87.5°)
สี่ทาง (87.5°) DOUBLE
BRANCH (87.5°)
สี่ทาง TY (87.5°) DOUBLE BRANCH (87.5°)
สี่ทาง TY (87.5°)
DOUBLE BRANCH (87.5°)
ข้อลดเบี้ยว ECCENTRIC REDUCER
ข้อลดเบี้ยว
ECCENTRIC REDUCER
ข้อลดเบี้ยว (สั้น) ECCENTRIC REDUCER SHORT (สวมเข้าปากระฆังท่อ XYLENT)
ข้อลดเบี้ยว (สั้น)
ECCENTRIC REDUCER SHORT (สวมเข้าปากระฆังท่อ XYLENT)
ข้อต่อตรงปากระฆัง 2 ด้าน DOUBLE SOCKET
ข้อต่อตรงปากระฆัง 2 ด้าน
DOUBLE SOCKET
ข้อเพิ่ม REDUCER CONCENTRIC
ข้อเพิ่ม
REDUCER CONCENTRIC
คลีนเอ้าท์เปิดข้าง CLEAN OUT PIPE
คลีนเอ้าท์เปิดข้าง
CLEAN OUT PIPE
RATSTOP 110
ข้อต่อ
RATSTOP 110