ซีลยางอะไหล่ข้องอ ต่อ P-TRAP ใต้ซิงค์ PUSH-FIT SEAL