ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Accessories

ซีลยางอะไหล่ข้องอ ต่อ P-TRAP ใต้ซิงค์
PUSH-FIT SEAL