ซีลยางอะไหล่ข้องอ ต่อ P-TRAP ใต้ซิงค์ PUSH-FIT SEAL

Product

ซีลยางอะไหล่ข้องอ ต่อ P-TRAP ใต้ซิงค์ PUSH-FIT SEAL

Product Dimension

ซีลยางอะไหล่ข้องอ ต่อ P-TRAP ใต้ซิงค์ PUSH-FIT SEAL
Code DN/OD (mm) Size (inch)
X6F032-000 D32 1-1/4"
X6F040-000 D40 1-1/2"