ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Articles

โครงการ UOB (สำนักงานใหญ่) ไว้วางใจเลือกใช้ท่อระบายน้ำเก็บเสียง XYLENT

โครงการ UOB (สำนักงานใหญ่) ไว้วางใจเลือกใช้ท่อระบายน้ำ ลดเสียง XYLENT

  • เจ้าของโครงการ: บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ออกแบบ: บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
  • ผู้ควบคุมงาน: บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  • ผู้รับเหมาโครงสร้าง: บริษัท บวิค-ไทย จำกัด
  • ผู้รับเหมางานระบบ: บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด / บริษัท ดี-ริช กรุ๊ป จำกัด

เหตุผลที่โครงการเลือกใช้ท่อระบายน้ำลดเสียง XYLENT

• เสียงเงียบกว่าท่อ (PVC)

ปัจจัยเรื่องเสียงรบกวนจากท่อน้ำทิ้ง ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบระบบระบายน้ำทิ้ง ในอาคาร โรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น ๆ โดยผู้บริโภคปัจจุบันเน้นการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพมากขึ้น เสียงรบกวนจากท่อน้ำทิ้งกลายเป็นเสียงรบกวนในการพักอาศัย

ในอดีตมีการแก้ปัญหาเสียงรบกวนจากท่อน้ำทิ้ง โดยเลือกใช้ท่อเหล็กหล่อเป็นท่อน้ำทิ้ง ซึ่งปัญหาการใช้งานท่อเหล็กหล่อ คือการติดตั้งที่ยุ่งยาก เพราะมีน้ำหนักมาก ค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ความนิยมการใช้ท่อเหล็กหล่อในปัจจุบันลดลงเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวการใช้งานท่อน้ำทิ้งจึงได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นท่อพีวีซี (PVC) หุ้มฉนวนกันเสียงแทน ซึ่งท่อพีวีซี (PVC) ติดตั้งได้ง่ายกว่า หาซื้อง่าย ราคาถูกกว่า แต่เมื่อติดตั้งคู่กับฉนวนกันเสียง ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และขั้นตอนการติดตั้งเพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้พื้นที่ในการติดตั้งมาก เพราะฉนวนกันเสียงมีความหนา แต่ไม่สามารถลดเสียงดังได้มากนัก

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาท่อระบายน้ำทิ้ง ที่มีคุณสมบัติเพื่อการแก้ปัญหาเสียงดังรบกวนจากท่อระบายน้ำทิ้ง โดยใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกพิเศษ สามารถเก็บเสียงได้ดี ท่อระบายน้ำทิ้งเก็บเสียง XYLENT (Acoustic Pipe) ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับใช้ในระบบระบายน้ำทิ้ง ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่า

โดยท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียง XYLENT มีผลการทดสอบจากสถาบันระดับโลก Fraunhofer การันตรีเรื่องเสียงน้ำไหล โดยผลการทดสอบค่า Lin = 22 dB ที่อัตราการไหล 4 l/s สำหรับ Clamp Bismat 2000 และ ค่า Lin = 11 dB ที่อัตราการไหล 2 l/s สำหรับ Clamp Bismat 1000

จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ท่อระบายน้ำทิ้งเก็บเสียง XYLENT สามารถเก็บเสียงได้ดีกว่าท่อเหล็กหล่อ ท่อพีวีซี (PVC) และ ท่อระบายน้ำทิ้งเก็บเสียง Acoustic pipe หลายๆชนิด

• ราคาถูกกว่า

ท่อระบายน้ำทิ้งลดเสียง XYLENT คือท่อพลาสติก PP 3 ชั้น แบบปากระฆังแหวนยาง มีคุณสมบัติในการลดเสียงของน้ำไหลในท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อและข้อต่อมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยกว่าท่อน้ำทิ้งทุกประเภท ทำให้โครงการลดเวลาในการก่อสร้างลง มีความคุ้มค่าทั้งอายุการใช้ยาวนาน และลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ตั้งแต่เริ่มโครงการ ซึ่งแตกต่างจากท่อเหล็กหล่อที่นิยมใช้ในยุคก่อน  ที่มีน้ำหนักมาก การติดตั้งที่ยุ่งยาก ทำให้ใช้เวลาในการติดตั้งนาน และราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดท่อที่เท่ากัน ทำให้ท่อระบายน้ำทิ้งลดเสียง XYLENT มีราคาถูกกว่าท่อเหล็กหล่ออย่างเห็นได้ชัด

• ทดสอบแรงดันได้ 6 เมตรน้ำ

การทดสอบระบบท่อ PP น้ำทิ้งที่ติดตั้งภายในโครงการ จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดการรั่วซึมนั้น จะทดสอบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานดังนี้

  1. การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร (ศาสตราจารย์ ดร.วธิทธ์ อึ๊งภากรณ์)  : กำหนดให้ทดสอบแรงดัน 3 เมตรน้ำ ระยะเวลา 2ชม.

  2. มาตรฐาน EN12056  : กำหนดให้ทดสอบที่ความสูง flush levelของสุขภัณฑ์ที่ต่ำที่สุด โดยความสูงไม่เกิน 6 เมตรน้ำ

ซึ่งท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียง XYLENT สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน โดยสามารถใช้อุปกรณ์เสริม ASV และ Locking Ring เพื่อช่วยปรับให้ท่อระบายน้ำทิ้งเก็บเสียง XYLENT เป็นท่อรับแรงดัน และสามารถทดสอบแรงดันน้ำได้ถึง 5 เมตรน้ำ โดยทดสอบได้ทั้งส่วนของท่อ Main (ท่อประธาน) และ ท่อ Branch (ท่อสาขา) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการเกิดความมั่นใจและเลือกใช้ท่อระบายน้ำทิ้งเก็บเสียง XYLENT

• มีบริการหลังการขาย

หลังจากที่ลูกค้าเลือกใช้สินค้าท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียง XYLENT เรายินดีให้คำปรึกษาในเรื่องความรู้ เทคนิคในการติดตั้ง และแนวทางการแก้ไขที่มีประโยชน์กับทุกโครงการ ทีมงานบริการหลังการขายของเรามีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค พร้อมให้คำแนะนำ จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่หน้างานของแต่ละโครงการ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสินค้าที่ถูกต้อง และใช้สินค้าได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

• คุณภาพมาตรฐานยุโรป

ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียง XYLENT คือท่อที่ผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมนี ซึ่งการันตีคุณภาพโดยเป็นโรงงานที่ผลิตท่อ 3 ชั้นเจ้าแรกของโลก ปัจจุบันโรงงาน POLOPLAST มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้ปัจจุบันได้รับการยอมรับจากโครงการทั่วโลกเลือกใช้สินค้า อีกทั้งยังมีใบรับรองคุณภาพสินค้า Certificate มากมาย เช่น Fraunhofer , TGM ,Green Building Product etc.

• รับประกันคุณภาพ 20 ปี

ด้วยความมั่นใจในคุณภาพสินค้าของท่อน้ำทิ้งเก็บเสียง XYLENT จากผู้ผลิต และจากระยะเวลาอันยาวนานของการใช้งานท่อระบายน้ำทิ้ง XYLENT by POLOPLAST ทั่วโลก ทำให้โรงงาน POLOPLAST ประเทศเยอรมนี กล้ารับประกันสินค้ายาวถึง 20 ปี

• มีโครงการเลือกใช้มากมาย

วันนี้ สินค้านวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอย่างท่อระบายน้ำทิ้งเก็บเสียง XYLENT ได้รับการยอมรับและวางใจจากหลายโครงการ รวมถึงผ่านมาตรฐานของ Chain โรงแรมระดับโลก พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณภาพและคุณประโยชน์ของสินค้าเป็นที่ยอมรับ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจภายใต้ บริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

สินค้า

บทความอื่นๆ

Articles Recommended

7 ข้อดีของท่อน้ำทิ้ง PP ลดเสียงไซเลนท์…เลือกท่อน้ำทิ้ง…ต้องเลือกท่อที่ตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้งาน

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...

ข้อต่อป้องกันหนูเข้าสู่อาคาร RATSTOP 110 เทคโนโลยีใหม่! จากเยอรมนี

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...

Q-max 110 ข้อต่อรวมท่อ Soil, Waste, Vent เป็นท่อเดียว เทคโนโลยีใหม่! จากเยอรมนี

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...

Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...

ท่อเหล็กหล่อ…ปัญหาของโรงแรมและอาคารสูง

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...

โครงการ UOB (สำนักงานใหญ่) ไว้วางใจเลือกใช้ท่อระบายน้ำเก็บเสียง XYLENT

โดยเหตุผลที่ทางโครงการไว้วางใจ ในการเลือกใช้ท่อระบายน้ำเก็บเสียง XYLENT มีดังนี้