ข้อต่อป้องกันหนูเข้าสู่อาคาร RATSTOP 110 เทคโนโลยีใหม่! จากเยอรมนี

ภาพจำลองการติดตั้ง RATSTOP 110 ภายในอาคาร

หากหนูเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำ เมื่อถึงข้อต่อ RATSTOP 110 จะไม่สามารถเดินต่อไปได้

หยุดปัญหา!

การคุกคามจากหนูที่มาจากท่อ ซึ่งก่อให้เกิดพาหะ
นำโรคต่อผู้อยู่อาศัยและยังทำลายทรัพย์สินภายใน
อาคารของคุณ

RATSTOP 110 ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Push Fit สามารถใช้ร่วมกับระบบท่อ XYLENT และท่ออื่น ๆ ได้ ตามมาตรฐาน EN 1451