ท่อเหล็กหล่อ...ปัญหาของโรงแรมและอาคารสูง

โรงแรมและอาคารสูงมักประสบปัญหาท่อระบายน้ำทิ้งที่เป็นท่อเหล็กหล่อ เกิดสนิม ผุ ร้าว และรั่วในที่สุด ส่งผลกระทบมากมายหากเกิดเหตุการณ์น้ำไหลลงลิฟท์ หรือทรัพย์สินมีค่าภายในอาคาร ทั้งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของบริษัทบริหารจัดการอีกด้วย

ท่อเหล็กหล่อมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี แต่ทั้งนี้ต้องประกอบการใช้งาน โดยมากมักจะเกิดสนิมทั้งภายในที่เป็นตะกรัน ทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อลดลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ อีกทั้งภายนอกที่เป็นสนิมยังส่งผลต่ออายุการใช้งาน เพราะสนิมจะกัดกร่อนท่อเหล็กหล่อจนผุ ทำให้ต้องเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบ ซึ่งสามารถสรุปปัญหาของท่อเหล็กหล่อ ได้ดังนี้​

  • เป็นสนิม

  • ซ่อมบำรุงยาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูง

  • เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ จากประกายไฟที่ใช้ในการเชื่อมและตัดท่อ

  • ราคาสูง เมื่อเทียบกับท่อระบายน้ำประเภทอื่น


หากจะกล่าวแต่เพียงปัญหาของท่อเหล็กหล่อเพียงด้านเดียวคงไม่ได้ ซึ่งท่อเหล็กหล่อในอดีตนั้นเป็นที่นิยม เพราะมีข้อดีในเรื่องของการช่วยลดเสียงรบกวนจากการไหลของน้ำในท่อ และความร้อนได้ดี

ปัจจุบันท่อระบายน้ำทิ้งไซเลนท์ (XYLENT) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของระบบระบายน้ำที่มีคุณสมบัติและข้อดี ที่นำมาใช้ทดแทน รวมถึงแก้ปัญหาท่อเหล็กหล่อได้ด้วยวัสดุของท่อ 3 Layers ผลิตในประเทศออสเตรีย ผ่านการรับรองคุณภาพด้านต่าง ๆ จากประเทศเยอรมนี ท่อไซเลนท์จึงมีคุณสมบัติพิเศษ เหมาะสำหรับท่อระบายน้ำดังนี้​

  • เก็บเสียงการไหลของน้ำได้ดี
  • การันตีด้วยผลการทดสอบเรื่องการเก็บเสียง จากสถาบันระดับโลก Fraunhofer โดยผลการทดสอบ ที่ความเร็วน้ำไหลในท่อ 4 ลิตร/วินาที วัดเสียงได้เพียง 22 dB(A)
  • รองรับน้ำร้อนได้
  • ท่อระบายน้ำไซเลนท์ สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 97 °C
  • ติดตั้งง่ายด้วยปลายท่อปากระฆัง ท่อระบายน้ำไซเลนท์จึงติดตั้งง่ายด้วยระบบสวมล็อค Push Fit ประหยัดเวลาและแรงงาน วิธีการติดตั้ง

คุณสมบัติเปรียบเทียบ

ท่อ XYLENTท่อเหล็กหล่อ
ไม่เป็นสนิม ผลิตจากวัสดุ PP (Polypropylene)เป็นสนิม ยากต่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ติดตั้งง่าย ด้วยระบบสวมล็อค Push Fitติดตั้งยาก ใช้วิธีการเชื่อม ต้องอาศัยช่างที่มีความชำนาญ
ท่อมีน้ำหนักเบา สะดวกในการติดตั้งที่สูง และที่แคบ
ลดแรงงาน และค่าใช้จ่าย
ท่อมีน้ำหนักมาก ยากต่อการขนย้ายและการติดตั้ง
ทนความร้อนได้สูงถึง 97 °C และทนต่อสารเคมีได้ทนความร้อนได้สูง แต่เป็นสนิมเร็ว
ราคาปานกลางราคาสูง
เสียงเงียบเสียงเงียบ

สินค้า

บทความอื่นๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง