ขั้นตอนง่าย ๆ ในการติดตั้งระบบสวมล็อค (Push Fit)

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ช่างที่มีทักษะสูง ประหยัดเวลา และแรงงาน ด้วยการออกแบบเป็นพิเศษ ปลายท่อด้านหนึ่งเป็นแบบปากระฆังพร้อมซีลยางจากโรงงาน อีกทั้งท่อยังเบากว่าท่อเหล็กหล่อ แต่มีความแข็งแรงกว่าท่อพีวีซี จึงทำให้ท่อระบายน้ำ 3 ชั้น ไซเลนท์ติดตั้งได้ง่ายมาก แม้จะเป็นพื้นที่แคบๆอย่างในช่องชาร์ป
  • ตัดท่อให้ได้ฉาก และแต่งปลายท่อ (มุมที่เหมาะสมในการแต่งปลายท่อคือ 15 องศา ตามรูปที่ 1 หรือตามตาราง)

รูปที่1

ตาราง ระยะการแต่งปลายท่อ

  • เช็คตำแหน่งและสภาพของซีลยางด้านในปากระฆัง ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

  • ทำความสะอาดปลายท่อ หรือข้อต่อ และ ซีลยางด้านในปากระฆัง

  • ทา XYLENT Lubricant บาง ๆ ให้ทั่วบริเวณซีลยางด้านในปากระฆัง

  • สวมปลายท่อหรือข้อต่อ เข้ากับปากระฆัง หมุนเข้าไปช้า ๆ จนชนปลายสุดของปากระฆัง

  • ทำเครื่องหมายบนท่อที่ขอบของปากระฆังและต้องดึงปลายถอยกลับจากปากระฆังที่สวม ระยะ 10 mm

  • ถ้ามีการใช้ตัวรัดเสริมแรง ASV หรือ วงแหวนเสริมแรงดัน Locking Ring (ให้ดูเทคนิคการติดตั้งเพิ่มเติมของแต่ละผลิตภัณฑ์)

  • สำหรับการติดตั้งท่อในแนวตั้ง ใช้ตัวรัดท่อ รัดที่ด้านล่างของปากระฆัง (ตามรูปที่ 2)

รูปที่2

Copyright © 2014 All rights reserved. XYLENT

177/1 BUI Building, 21/3 fl. Surawong rd. Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

Tel.02 634 9981-4, Fax.02 634 7150