ข้อต่อป้องกันหนูเข้าสู่อาคาร RATSTOP 110

เทคโนโลยีใหม่! จากเยอรมนี

หากหนูเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำ
เมื่อถึงข้อต่อ RATSTOP 110
จะไม่สามารถเดินต่อไปได้

ภาพจำลองการติดตั้ง

RATSTOP 110 ภายในอาคาร

หยุดปัญหา!

การคุกคามจากหนูที่มาจากท่อ ซึ่งก่อให้เกิดพาหะ
นำโรคต่อผู้อยู่อาศัยและยังทำลายทรัพย์สินภายใน
อาคารของคุณ

RATSTOP 110 ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Push Fit สามารถใช้ร่วมกับระบบท่อ XYLENT และท่ออื่น ๆ ได้ ตามมาตรฐาน EN 1451

RATSTOP 110

CLEAN OUT PIPE

Copyright © 2014 All rights reserved. XYLENT

177/1 BUI Building, 21/3 fl. Surawong rd. Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

Tel.02 634 9981-4, Fax.02 634 7150