ท่อ XYLENT ปากระฆังพร้อมแหวนยาง XYLENT PIPE WITH LIP RING

Product

ท่อ XYLENT ปากระฆังพร้อมแหวนยาง XYLENT PIPE WITH LIP RING

Product Dimension

ท่อ XYLENT ปากระฆังพร้อมแหวนยาง XYLENT PIPE WITH LIP RING
Code DN/OD (mm) Size (inch) Length (mm)
X1P032-200 D32 1" 2,000
X1P040-300 D40 1-1/2" 3,000
X1P050-300 D50 2" 3,000
X1P075-300 D75 3" 3,000
X1P110-300 D110 4" 3,000
X1P160-300 D160 6" 3,000
X1P200-300 D200 8" 3,000
X1P250-300 D250 10" 3,000