ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Pipe

ท่อ XYLENT ปากระฆังพร้อมแหวนยาง
XYLENT PIPE WITH LIP RING

Product

ท่อ XYLENT ปากระฆังพร้อมแหวนยาง XYLENT PIPE WITH LIP RING

Product Dimension

ท่อ XYLENT ปากระฆังพร้อมแหวนยาง XYLENT PIPE WITH LIP RING

Product

ท่อ XYLENT ปากระฆังพร้อมแหวนยาง XYLENT PIPE WITH LIP RING

Product Dimension

ท่อ XYLENT ปากระฆังพร้อมแหวนยาง XYLENT PIPE WITH LIP RING
Code DN/OD (mm) Size (inch) Length (mm)
X1P032-200 D32 1" 2,000
X1P040-300 D40 1-1/2" 3,000
X1P050-100 D50 2" 1,000
X1P050-300 D50 2" 3,000
X1P075-100 D75 3" 1,000
X1P075-300 D75 3" 3,000
X1P110-100 D110 4" 1,000
X1P110-300 D110 4" 3,000
X1P160-300 D160 6" 3,000
X1P200-300 D200 8" 3,000
X1P250-300 D250 10" 3,000
Code DN/OD (mm) Size (inch) Length (mm)
X1P032-200 D32 1" 2,000
X1P040-300 D40 1-1/2" 3,000
X1P050-100 D50 2" 1,000
X1P050-300 D50 2" 3,000
X1P075-100 D75 3" 1,000
X1P075-300 D75 3" 3,000
X1P110-100 D110 4" 1,000
X1P110-300 D110 4" 3,000
X1P160-300 D160 6" 3,000
X1P200-300 D200 8" 3,000
X1P250-300 D250 10" 3,000