ท่อ XYLENT ปากระฆังพร้อมแหวนยาง XYLENT PIPE WITH LIP RING