ท่อท่อนสั้น XYLENT ปากระฆังพร้อมแหวนยาง XYLENT PIPE LENGTH 250 mmWITH LIP RING

Product

ท่อท่อนสั้น XYLENT ปากระฆังพร้อมแหวนยาง XYLENT PIPE LENGTH 250 mmWITH LIP RING

Product Dimension

ท่อท่อนสั้น XYLENT ปากระฆังพร้อมแหวนยาง XYLENT PIPE LENGTH 250 mmWITH LIP RING
Code DN/OD (mm) Size (inch) Length (mm)
X1P050-100 D50 2" 1,000
X1P075-100 D75 3" 1,000
X1P110-100 D110 4" 1,000
X5P032-000 D32 1" 250
X5P040-000 D40 1-1/2" 250
X5P050-000 D50 2" 250
X5P075-000 D75 3" 250
X5P110-000 D110 4" 250
X5P160-000 D160 6" 250