ป้องกันกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง

Trap อุปกรณ์สำหรับป้องกันกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง

ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้ง ที่มาจากห้องน้ำ หรือห้องครัว เป็นอีกปัญหากวนใจของผู้อยู่อาศัยในอาคาร โดยวิธีการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น ในอันดับแรกต้องตรวจเช็คแหล่งที่มาของกลิ่น ซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น กลิ่นที่มาจากบริเวณรอยต่อของสุขภัณฑ์กับพื้นห้องน้ำที่ติดตั้งไม่ดี หรืออาจเกิดจากน้ำใน P Trap แห้ง หรือถูกดูดออกไป เป็นต้น และเพื่อลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นจากระบบน้ำทิ้งนั้น ควรเริ่มจากการออกแบบในทุกส่วนของระบบท่อน้ำทิ้งให้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งขนาดท่อ ตำแหน่ง และประเภทของ Trap หรือตัวดักกลิ่น ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

Trap หรืออุปกรณ์กันกลิ่น ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ P Trap หรือ U Trap โดยวิธีการป้องกันกลิ่น คือใช้ของเหลว หรือน้ำทิ้งที่ค้างอยู่ใน Trap เป็นตัวช่วยในการป้องกันไม่ให้กลิ่นเหม็นในท่อระบายน้ำทิ้งย้อนกลับเข้าสู่อาคาร

P Trap หรือ U Trap ที่ดีควรมีน้ำขังตลอดเวลาเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น โดยความสูงของน้ำ ตามมาตรฐานถูกกำหนดความสูงของน้ำใน P Trap หรือ U Trap ไว้ที่ 2 นิ้ว หรือ 5 ซม.

ระบบการป้องกันกลิ่น ได้มีการพัฒนา Floor Drain ให้มีถ้วยน้ำในตัว หรือที่นิยมเรียกว่า Bell Trap เพื่อสามารถป้องกันกลิ่นได้ แต่ในขณะเดียวกัน Bell Trap ยังคงมีข้อจำกัด สำหรับในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีการใช้งาน เนื่องจากถ้วยน้ำมีขนาดเล็ก ทำให้น้ำสามารถระเหยได้หมดในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการป้องกันกลิ่นสั้นลง รวมถึงยังมี Floor Drain อีกหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการระบายน้ำทิ้ง โดยการเสริมตะแกรง หรือเพิ่มระบบป้องกันกลิ่นดักแมลง และการรั่วซึมของน้ำ

ปัจจุบันเริ่มมีการปรับรูปแบบการใช้งานจาก P Trap ในแต่ละจุดเป็น Trap รวม หรือที่เรียกว่า Gully Trap ซึ่งเป็น Trap ที่มีถ้วยน้ำขนาดใหญ่ ป้องกันกลิ่นได้ดี และสามารถเปิดเพื่อกำจัดสิ่งปฎิกูลต่าง ๆ ได้จากด้านบน โดยข้อต่อ Gully Trap 1 ตัว สามารถรองรับการระบายน้ำเข้าได้ถึง 4 ช่องทาง ซึ่งข้อต่อ Gully Trap ผลิตจากพลาสติก PP มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงเหมาะสำหรับเป็นตัวเลือกในการนำมาใช้ป้องกันกลิ่นเข้าสู่อาคารได้อย่างดี

Gully Trap
P Trap

สินค้า

บทความอื่นๆ