ข้อลด (ภายใน/ภายใน) M/F REDUCER INSIDE/INSIDE M/F (สวมเข้าในท่อ XYLENT)