ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Special Equippment

ข้อลด (ภายใน/ภายใน) M/F
REDUCER INSIDE/INSIDE M/F
(สวมเข้าในท่อ XYLENT)