ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Product / Lubricant

XYLENT LUBRICANT 1000g

Product

XYLENT LUBRICANT 1000g
Code Weight
X6L000-001 1000g
Code Weight
X6L000-001 1000g

น้ำยาหล่อลื่นสำหรับท่อระบายน้ำ XYLENT Lubricant 1000g

วิธีการใช้งาน
1. ตรวจสอบสภาพซีลยางให้สมบูรณ์
2. ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่ต้องทำการประกอบให้สะอาด
3. ในกรณีใช้กับท่อ XYLENT ให้ทาน้ำยาหล่อลื่นบาง ๆ ที่ซีลยางให้ทั่ว และสวมท่อหรือข้อต่อเข้าด้านในปากระฆังจนสุด ทำเครื่องหมายที่ขอบปากระฆัง
4. แล้วดึงกลับออกมา 10 มม. เสร็จแล้วเช็ดน้ำยาส่วนที่เกินและทิ้งไว้ 48 ชม. ก่อนทดสอบแรงดันน้ำ
5. ในกรณีใช้กับวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs
ติดตั้งกับท่อ XYLENT ให้ทาน้ำยาหล่อลื่นที่ยางด้านในปากระฆังของท่อหรือข้อต่อให้ทั่ว ใส่วาล์ว DURGO AAVs ลงในปากระฆังแหวนยาง โดยความลึก กำหนดให้ AAV รุ่น 40-50 ลึก 30 มม. และรุ่น 75-160 ลึก 40 มม.
➤ติดตั้งกับท่อ PVC ให้ทาน้ำยาหล่อลื่นที่ด้านในข้อต่อยางดำให้ทั่ว และใส่ยางดำเข้ากับตัววาล์วและปลายท่อ โดยความลึกกำหนดให้AAV รุ่น 40-60 ลึกด้านละ 30 มม. และ รุ่น 89-140 ลึกด้านละ 40 มม.

การเก็บรักษา
1. ปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน
2. ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ปี จากวันที่ผลิต (ดูใต้กระป๋อง)
3. ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือมีประกายไฟ

ข้อควรระวัง
1. ห้ามสูดดมหรือรับประทาน
2. ล้างทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังการใช้งาน
3. หากสัมผัสโดนตา หรือมีอาการแพ้ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด จากนั้นพบแพทย์ทันที

น้ำยาหล่อลื่นสำหรับท่อระบายน้ำ XYLENT Lubricant 1000g

วิธีการใช้งาน

1. ตรวจสอบสภาพซีลยางให้สมบูรณ์
2. ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่ต้องทำการประกอบให้สะอาด
3. ในกรณีใช้กับท่อ XYLENT ให้ทาน้ำยาหล่อลื่นบาง ๆ ที่ซีลยางให้ทั่ว และสวมท่อหรือข้อต่อเข้าด้านในปากระฆังจนสุด ทำเครื่องหมายที่ขอบปากระฆัง
4. แล้วดึงกลับออกมา 10 มม. เสร็จแล้วเช็ดน้ำยาส่วนที่เกินและทิ้งไว้ 48 ชม. ก่อนทดสอบแรงดันน้ำ
5. ในกรณีใช้กับวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs
       ➤ติดตั้งกับท่อ XYLENT ให้ทาน้ำยาหล่อลื่นที่ยางด้านในปากระฆังของท่อหรือข้อต่อให้ทั่ว ใส่วาล์ว DURGO AAVs ลงในปากระฆังแหวนยาง โดยความลึก กำหนดให้ AAV รุ่น 40-50 ลึก 30 มม. และรุ่น 75-160 ลึก 40 มม.
       ➤ติดตั้งกับท่อ PVC ให้ทาน้ำยาหล่อลื่นที่ด้านในข้อต่อยางดำให้ทั่ว และใส่ยางดำเข้ากับตัววาล์วและปลายท่อ โดยความลึกกำหนดให้AAV รุ่น 40-60 ลึกด้านละ 30 มม. และ รุ่น 89-140 ลึกด้านละ 40 มม.

การเก็บรักษา
1. ปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน
2. ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ปี จากวันที่ผลิต (ดูใต้กระป๋อง)
3. ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือมีประกายไฟ

ข้อควรระวัง
1. ห้ามสูดดมหรือรับประทาน
2. ล้างทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังการใช้งาน
3. หากสัมผัสโดนตา หรือมีอาการแพ้ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด จากนั้นพบแพทย์ทันที