ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Articles

ความเหมือนที่แตกต่างของท่อน้ำทิ้ง PP ไซเลนท์ กับ ท่อ PP ดำ

ความเหมือนที่แตกต่างของท่อน้ำทิ้ง PP ไซเลนท์ กับ ท่อ PP ดำ

  1. ผลิตจากพลาสติก PP หรือ Polypropylene
  2. สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 97 องศาเซลเซียส
  3. มีความสะอาดอยู่ในระดับเดียวกัน
  4. เหมาะสำหรับใช้เป็น ท่อโสโครก (S) ท่อน้ำเสีย (W) ท่ออากาศ (V) โดยสามารถใช้เป็นท่อประธาน (Main Pipe) และท่อสาขา (Branch Pipe) ได้เหมือนกัน
  5. สามารถใช้เป็นท่อระบายสารเคมีได้
  6. มีการใช้งานในประเทศไทยมาเกินกว่า 5 ปี
ท่อน้ำทิ้ง PP
ไซเลนท์
ท่อน้ำทิ้ง PP ดำ

ความแตกต่างของท่อน้ำทิ้ง PP ไซเลนท์ กับ ท่อ PP ดำ

1. โครงสร้างของท่อแตกต่างกันทำให้คุณสมบัติการเก็บเสียงน้ำไหลแตกต่างกัน
    ● ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ คือท่อ PP ที่ประกอบด้วย 3 ชั้น โดยชั้นตรงกลางคือชั้นแร่ชนิดพิเศษที่เปรียบเสมือนเป็นฉนวนช่วยลดเสียงน้ำไหล โดยท่อไซเลนท์มีผลการทดสอบเรื่องเสียงที่การันตรีทำให้โครงการชั้นนำทั่วโลกมั่นใจเลือกใช้งาน
    ● ท่อ PP ดำ เป็นท่อพลาสติก Polypropylene ทั้งหมด ไม่มีผลการทดสอบเรื่องการช่วยเรื่องเสียง

2. วิธีการติดตั้งแตกต่างกัน
    ● ท่อน้ำทิ้ง PP ไซเลนท์ เชื่อมต่อด้วยระบบ Push Fit ปากระฆังแหวนยาง ซึ่งเป็นวิธีการติดตั้งที่ง่าย ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยกว่าท่อชนิดอื่นๆ ทำให้ช่วยลดเวลาในการก่อสร้างได้ และได้รับการยอมรับและมีการใช้งานในต่างประเทศมากมาย และใช้งานมายาวนาน
    ● ท่อ PP ดำ เชื่อมต่อด้วยระบบ mechanical joinแบบขันเกลียว ต้องมีเครื่องมือในการติดตั้งเฉพาะ เช่น ประแจ ทำให้ใช้เวลาในการติดตั้งนานกว่าวิธี Push fit และ ระบบ mechanical join มีการใช้ไม่แพร่หลายเพราะติดตั้งยาก

3. การทนแรงดันไม่เท่ากัน

    ● ท่อน้ำทิ้ง PP ไซเลนท์ สามารถรับแรงดันได้ 0 – 2 bars เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ ASV และ Locking Ring
    ● ท่อ PP ดำ สามารถรับแรงดันได้ 0 – 6 bars

เหตุผลที่การรับแรงดันไม่เท่ากันเกิดจากใช้มาตรฐานการผลิตแตกต่างกัน

  • ท่อน้ำทิ้ง PP ไซเลนท์ ผลิตตามาตรฐานยุโรป EN 1451-1 ซี่งเป็นมาตรฐานข้อท่อ PP สำหรับใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้งโดยเฉพาะ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศทั่วโลก
  • ท่อ PP ดำ ผลิตตามาตรฐาน BS 4991 ซึ่งเป็นมาตรฐานของท่อ PP แรงดัน สำหรับการใช้งานท่อน้ำและท่อสารเคมี ทั่วไป


การใช้งานท่อน้ำทิ้งเป็นการระบายน้ำแบบ Gravity ไม่จำเป็นต้องใช้ท่อที่รับแรงดัน ซึ่งความหมายคือเป็นท่อไม่รับแรงดัน การทนแรงดันที่ 0 – 2 bars ของท่อไซเลนท์ ตามมาตรฐาน EN 1451-1  จึงเพียงพอและเหมาะสมกับ

4. ราคาท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ ถูกกว่า ท่อ PP ดำ ด้วยมาตรฐานการผลิตที่อ้างอิงมาตรฐานเฉพาะสำหรับระบบน้ำทิ้งทำให้สามารถผลิตท่อที่มีความหนา และ การติดตั้งที่เหมาะกับท่อน้ำทิ้งทำให้ได้ท่อที่มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าแต่ราคาถูกกว่า

5. การรับประกันที่แตกต่างกัน โดยท่อน้ำทิ้ง PP ไซเลนท์มีการรับประกัน Product Liability 2 ล้าน ยูโร จากโรงงานประเทศเยอรมนี 20 ปี

สินค้า

บทความอื่นๆ

Articles Recommended

7 ข้อดีของท่อน้ำทิ้ง PP ลดเสียงไซเลนท์…เลือกท่อน้ำทิ้ง…ต้องเลือกท่อที่ตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้งาน

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...

ข้อต่อป้องกันหนูเข้าสู่อาคาร RATSTOP 110 เทคโนโลยีใหม่! จากเยอรมนี

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...

Q-max 110 ข้อต่อรวมท่อ Soil, Waste, Vent เป็นท่อเดียว เทคโนโลยีใหม่! จากเยอรมนี

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...

Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...

ท่อเหล็กหล่อ…ปัญหาของโรงแรมและอาคารสูง

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...

โครงการ UOB (สำนักงานใหญ่) ไว้วางใจเลือกใช้ท่อระบายน้ำเก็บเสียง XYLENT

โดยเหตุผลที่ทางโครงการไว้วางใจ ในการเลือกใช้ท่อระบายน้ำเก็บเสียง XYLENT มีดังนี้