ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Knowledge

ข้อต่อ และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ธรรมดา ของท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์

ข้อต่อและอุปกรณ์เสริมที่ไม่ธรรมดาของท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์

ข้อต่อ และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ธรรมดา ของท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์

ด้วยความใส่ใจ และเข้าใจถึงความกังวลต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน ท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์จึงมีข้อต่อ และอุปกรณ์เสริมที่มากกว่า เพื่อช่วยให้การติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้งสมบูรณ์แบบ และมั่นใจการใช้งานได้มากกว่า

Locking Ring วงแหวนสแตนเลสเสริมแรงดัน ช่วยปรับระบบปากระฆัง Push Fit ของท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์ ให้เป็นท่อรับแรงดัน 1 เดียวในประเทศไทย ที่สามารถทดสอบแรงดันน้ำได้ 6 เมตรน้ำ (0.6 บาร์) ทั้งท่อ Main และท่อ Branch (สินค้าได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร)

ASV อุปกรณ์รัดเสริมแรง สำหรับปรับท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์เป็นท่อรับแรงดัน สามารถทดสอบแรงดันน้ำได้ถึง 20 เมตรน้ำ (2 บาร์) และสามารถถอดประกอบได้ง่าย เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการ Service ในอนาคต

ข้อต่อ Transition สำหรับใช้เชื่อมต่อกับท่อชนิดอื่น เช่น ท่อ PVC, ท่อ PP, ท่อเหล็กหล่อ ฯลฯ ช่วยให้การใช้งานในงานสร้างใหม่ที่ต้องการต่อกับท่ออากาศ หรืองานปรับปรุงที่ต้องการมีการเชื่อมต่อกับท่อเดิมของอาคาร ทำได้สะดวกขึ้น

แคลมป์รัดท่อ สำหรับการใช้งานที่เน้นเรื่องเสียงจากน้ำไหลภายในท่อ ซึ่งแคลมป์รัดท่อแบบมียางรอง จะช่วยลดเสียงจากโครงสร้าง (Structure-born) เมื่อใช้ร่วมกับท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์

สินค้า

Articles Recommended

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ ใช้เป็นท่ออะไรได้บ้าง?

ข้อต่อป้องกันหนูเข้าสู่อาคาร RATSTOP 110 เทคโนโลยีใหม่! จากเยอรมนี

Q-max 110 ข้อต่อรวมท่อ Soil, Waste, Vent เป็นท่อเดียว เทคโนโลยีใหม่! จากเยอรมนี

Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน

ท่อเหล็กหล่อ…ปัญหาของโรงแรมและอาคารสูง

โครงการ UOB (สำนักงานใหญ่) ไว้วางใจเลือกใช้ท่อระบายน้ำเก็บเสียง XYLENT