ฉนวนกันความร้อนใช้แทนฉนวนกันเสียงได้หรือไม่

ฉนวนกันความร้อนใช้แทนฉนวนกันเสียงได้หรือไม่

ฉนวนกันความร้อนใช้แทนฉนวนกันเสียงได้หรือไม่ ในปัจจุบันปัญหาเรื่องเสียงน้ำไหลจากท่อน้ำทิ้งกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาของการอยู่อาศัย หนึ่งวิธีที่ถูกใช้ในการแก้ปัญหาเสียงดังจากท่อน้ำทิ้งคือ การหุ้มฉนวนท่อน้ำทิ้งเพื่อช่วยลดเสียง ทำให้การเลือกใช้งานฉนวนให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะการใช้งานฉนวนผิดประเภทไม่เพียงแต่เป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่เกิดประโยชน์อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ความแตกต่างของประเภทและคุณสมบัติของฉนวนกันเสียงและฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง ทำหน้าที่เพื่อป้องกันมลพิษทางเสียงที่จะรบกวนผู้อยู่อาศัย การใช้ฉนวนที่สามารถป้องกันเสียงได้อย่างสมบูรณ์โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1. ฉนวนดูดซับเสียง ทำหน้าที่ในการดูดซับปริมาณของพลังงานเสียงที่ผ่านฉนวนเข้ามา โดยจะทำให้พลังงานที่ผ่านออกไปมีค่าลดลง โดยทั่วไปนิยมใช้ฉนวนที่มีความหนาเพียงพอ ฉนวนจะมีลักษณะโครงสร้างเซลล์แบบเปิด( Open Cell ) มีความหนาแน่นและมีรูพรุนสูง เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของฉนวน ทำให้เมื่อพลังงานเสียงเดินทางผ่านรูพรุนเหล่านี้ จะเกิดการเสียดสีและเปลี่ยนพลังงานเสียงไปเป็นพลังงานความร้อนแทนนั่นเอง โครงสร้างเซลล์แบบเปิด (Open Cell) โครงสร้างเซลล์แบบเปิด (Open Cell) เซลล์มีลักษณะโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นรูพรุน ไม่มีผนังเซลล์ โดยแต่ละเซลล์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเซลล์อื่นได้ ซึ่งลักษณะของการจัดเรียงเซลล์เช่นนี้ เซลล์จึงมีพื้นที่ผิวสูง อากาศและนํ้าสามารถผ่านเข้ามาได้บางส่วน โดยทั่วไปมีค่าการต้านทานความร้อน (R-value) เฉลี่ยอยู่ที่ 3 – 4 m²K/W ต่อความหนาของฉนวนขนาด 1 นิ้ว ทำให้ไม่นิยมนำมาใช้งานบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมเปียกชื้น หรือใช้กับงานประเภทที่ต้องเกี่ยวข้องกับความชื้น 2. ฉนวนป้องกันเสียง ทำหน้าที่สะท้อนเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงสามารถเดินทางทะลุผ่าน ฉนวนจึงสามารถกันเสียงรบกวนจากภายนอก […]

Trap อุปกรณ์สำหรับป้องกันกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง

ป้องกันกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง

Trap อุปกรณ์สำหรับป้องกันกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้ง ที่มาจากห้องน้ำ หรือห้องครัว เป็นอีกปัญหากวนใจของผู้อยู่อาศัยในอาคาร โดยวิธีการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น ในอันดับแรกต้องตรวจเช็คแหล่งที่มาของกลิ่น ซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น กลิ่นที่มาจากบริเวณรอยต่อของสุขภัณฑ์กับพื้นห้องน้ำที่ติดตั้งไม่ดี หรืออาจเกิดจากน้ำใน P Trap แห้ง หรือถูกดูดออกไป เป็นต้น และเพื่อลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นจากระบบน้ำทิ้งนั้น ควรเริ่มจากการออกแบบในทุกส่วนของระบบท่อน้ำทิ้งให้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งขนาดท่อ ตำแหน่ง และประเภทของ Trap หรือตัวดักกลิ่น ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง Trap หรืออุปกรณ์กันกลิ่น ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ P Trap หรือ U Trap โดยวิธีการป้องกันกลิ่น คือใช้ของเหลว หรือน้ำทิ้งที่ค้างอยู่ใน Trap เป็นตัวช่วยในการป้องกันไม่ให้กลิ่นเหม็นในท่อระบายน้ำทิ้งย้อนกลับเข้าสู่อาคาร P Trap หรือ U Trap ที่ดีควรมีน้ำขังตลอดเวลาเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น โดยความสูงของน้ำ ตามมาตรฐานถูกกำหนดความสูงของน้ำใน P Trap หรือ U Trap ไว้ที่ […]

ความเหมือนที่แตกต่างของท่อน้ำทิ้ง PP ไซเลนท์ กับ ท่อ PP ดำ

ความเหมือนที่แตกต่างของท่อน้ำทิ้ง PP ไซเลนท์ กับ ท่อ PP ดำ ผลิตจากพลาสติก PP หรือ Polypropylene สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 97 องศาเซลเซียส มีความสะอาดอยู่ในระดับเดียวกัน เหมาะสำหรับใช้เป็น ท่อโสโครก (S) ท่อน้ำเสีย (W) ท่ออากาศ (V) โดยสามารถใช้เป็นท่อประธาน (Main Pipe) และท่อสาขา (Branch Pipe) ได้เหมือนกัน สามารถใช้เป็นท่อระบายสารเคมีได้ มีการใช้งานในประเทศไทยมาเกินกว่า 5 ปี ท่อน้ำทิ้ง PP ไซเลนท์ ท่อน้ำทิ้ง PP ดำ ความแตกต่างของท่อน้ำทิ้ง PP ไซเลนท์ กับ ท่อ PP ดำ 1. โครงสร้างของท่อแตกต่างกันทำให้คุณสมบัติการเก็บเสียงน้ำไหลแตกต่างกัน ● ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ คือท่อ PP ที่ประกอบด้วย 3 ชั้น […]

ท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์เหมาะกับโครงการประเภทไหน

ท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์เหมาะกับโครงการประเภทไหน ท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์ เป็นท่อพลาสติก PP 3 ชั้น มีความแข็งแรง ติดตั้งง่าย ช่วยลดเสียงน้ำไหลภายในท่อได้ดี ถือเป็นอีกทางเลือกของท่อน้ำทิ้งที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในทุก ๆ โครงการ ไม่ว่าจะเป็น อาคารสำนักงาน อาคารสูง คอนโด โรงแรม งานบ้าน โรงพยาบาล โรงงาน ฯลฯ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่พิสูจน์แล้วว่า ดีกว่าท่อน้ำทิ้งแบบเดิมๆ ซึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงที่มีมากมายนั้น เป็นคุณสมบัติที่ตอบโจทย์สำหรับในแต่ละโครงการ ดังนี้ อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงานรุ่นใหม่ ที่เน้นคุณภาพของผู้ใช้อาคารเป็นหัวใจสำคัญในการก่อสร้าง ปัจจุบันมีมาตรฐานมากมายที่ใส่ใจถึงคุณสมบัติของท่อในอาคาร ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์สามารถตอบโจทย์ในเรื่องคุณภาพของท่อน้ำทิ้ง โดยมีผลการทดสอบว่าผลิตจากพลาสติกที่มีความปลอดภัย ปราศจากฮาโลเจนและตะกั่ว ตามที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนด มีผลการทดสอบแรงดันที่สูงถึง 6 เมตรน้ำ สำหรับอาคารสูง มีการติดตั้งที่ง่ายด้วยระบบ Push Fit ทำให้การก่อสร้างทำได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ไม่เป็นสนิม ส่งผลให้มีให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าท่อเหล็กหรือพลาสติกประเภทอื่น หมดปัญหาเรื่องการซ่อมแซมและการเปลี่ยนท่อ โรงแรม และคอนโด เสียงที่ดังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งเกิดจากเสียงน้ำไหลภายในท่อน้ำทิ้งนั้น เป็นอีกเรื่องที่โรงแรมและคอนโดส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ โดยท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์ สามารถตอบโจทย์ปัญหาเรื่องเสียงน้ำไหลภายในท่อที่เกิดจากท่อน้ำทิ้งได้เป็นอย่างดี เพราะชั้นตรงกลางของท่อน้ำทิ้งไซเลนท์นั้น เสริมแร่พิเศษซึ่งเป็นฉนวนกันเสียงได้อย่างดีเยี่ยม […]

บทพิสูจน์การทดสอบแรงดันน้ำของท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ที่โครงการชั้นนำมั่นใจเลือกใช้

บทพิสูจน์การทดสอบแรงดันน้ำของท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ที่โครงการชั้นนำมั่นใจเลือกใช้ โครงการ 140 Wireless เจ้าของโครงการ บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ออกแบบโครงสร้าง บริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด ผู้ออกแบบงานระบบ บริษัท มิตรเทคนิคัล คอนซัลแทนท์ จำกัด ผู้ควบคุมงาน บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาโครงสร้าง บริษัท นันทวัน จำกัด รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 23 ชั้น ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ ทางเลือกใหม่ของท่อน้ำทิ้งที่โครงการชั้นนำเลือกใช้ ด้วยเหตุผลที่ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์มีข้อดีมากมายเมื่อเทียบกับท่อน้ำทิ้งในปัจจุบัน ดังนี้ อายุการใช้งานยาวนานกว่า เพราะเป็นพลาสติก PP ไม่มีปัญหาเรื่องสนิมเหมือนท่อเหล็กหล่อ ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Push Fit เป็นระบบปากระฆังแหวนยาง ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยกว่าท่อพีวีซี  ท่อ PP และ ท่อเหล็กหล่อ สามารถลดเสียงดังจากน้ำไหลภายในท่อ โดยชั้นตรงกลางเป็น แร่ Mineral […]

รู้จักท่อน้ำทิ้งเหล็กหล่อ

รู้จักท่อน้ำทิ้งเหล็กหล่อ ท่อเหล็กหล่อถือเป็นท่อน้ำทิ้งที่นิยมใช้ในอดีต กระบวนการผลิตท่อน้ำทิ้งเหล็กหล่อผลิตจากเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่มากกว่า 2% ถึง 6.67% ซึ่งจะอ้างอิงมาตรฐาน มอก.533-2530  หรือ มอก. 536 – 2527 และ ASTM A74-75  โดยปกติท่อน้ำทิ้งเหล็กหล่อจะมีความยาวตั้งแต่ 1-10 ฟุต และมีหลายประเภทดังนี้ ท่อปลอกรัด (Hubless Type) ท่อปากระฆัง (Hub & Spigot Type) ท่อหน้าแปลน (Flanged Type) คุณสมบัติเด่นของท่อน้ำทิ้งเหล็กหล่อ คือ ช่วยลดเสียงของน้ำที่ไหลในท่อได้ดี โดยผลการทดสอบ ความดังของเสียงจากการไหลน้ำเข้าสู่ท่อน้ำทิ้งเหล็กหล่อวัดได้ 35 dB ทนอุณหภูมิได้สูง มีอัตราการขยายตัวต่ำ และมีจุดหลอมเหลว ที่อุณหภูมิ 1,147 °C ทนแรงกระแทกได้ดี ต้านทานแผ่นดินไหว ไม่ติดไฟ แต่ปัจจุบันความนิยมในการใช้ท่อเหล็กหล่อเป็นท่อน้ำทิ้งลดลง เนื่องจากราคาที่ค่อนข้างสูง สินค้าหาซื้อยากต้องรอการผลิต และวิธีการติดตั้งมีความยุ่งยากเพราะน้ำหนักของท่อที่ค่อนข้างมาก ผู้บริโภคจึงหันไปหาท่อน้ำทิ้งประเภทอื่นๆ เช่น ท่อพีวีซี , […]

ท่อเหล็กหล่อ…ปัญหาของโรงแรมและอาคารสูง

ท่อเหล็กหล่อ…ปัญหาของโรงแรมและอาคารสูง โรงแรมและอาคารสูงมักประสบปัญหาท่อระบายน้ำทิ้งที่เป็นท่อเหล็กหล่อ เกิดสนิม ผุ ร้าว และรั่วในที่สุด ส่งผลกระทบมากมายหากเกิดเหตุการณ์น้ำไหลลงลิฟท์ หรือทรัพย์สินมีค่าภายในอาคาร ทั้งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของบริษัทบริหารจัดการอีกด้วย ท่อเหล็กหล่อมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี แต่ทั้งนี้ต้องประกอบการใช้งาน โดยมากมักจะเกิดสนิมทั้งภายในที่เป็นตะกรัน ทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อลดลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ อีกทั้งภายนอกที่เป็นสนิมยังส่งผลต่ออายุการใช้งาน เพราะสนิมจะกัดกร่อนท่อเหล็กหล่อจนผุ ทำให้ต้องเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบ ซึ่งสามารถสรุปปัญหาของท่อเหล็กหล่อ ได้ดังนี้​ เป็นสนิม ซ่อมบำรุงยาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูง เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ จากประกายไฟที่ใช้ในการเชื่อมและตัดท่อ ราคาสูง เมื่อเทียบกับท่อระบายน้ำประเภทอื่น หากจะกล่าวแต่เพียงปัญหาของท่อเหล็กหล่อเพียงด้านเดียวคงไม่ได้ ซึ่งท่อเหล็กหล่อในอดีตนั้นเป็นที่นิยม เพราะมีข้อดีในเรื่องของการช่วยลดเสียงรบกวนจากการไหลของน้ำในท่อ และความร้อนได้ดี ปัจจุบันท่อระบายน้ำทิ้งไซเลนท์ (XYLENT) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของระบบระบายน้ำที่มีคุณสมบัติและข้อดี ที่นำมาใช้ทดแทน รวมถึงแก้ปัญหาท่อเหล็กหล่อได้ด้วยวัสดุของท่อ 3 Layers ผลิตในประเทศออสเตรีย ผ่านการรับรองคุณภาพด้านต่าง ๆ จากประเทศเยอรมนี ท่อไซเลนท์จึงมีคุณสมบัติพิเศษ เหมาะสำหรับท่อระบายน้ำดังนี้​ เก็บเสียงการไหลของน้ำได้ดี การันตีด้วยผลการทดสอบเรื่องการเก็บเสียง จากสถาบันระดับโลก Fraunhofer โดยผลการทดสอบ ที่ความเร็วน้ำไหลในท่อ 4 ลิตร/วินาที วัดเสียงได้เพียง 22 […]

Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน

Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน นวัตกรรมใหม่! ที่อัพเกรดท่อระบายน้ำทิ้ง XYLENT ให้เป็นท่อระบายน้ำรับแรงดันได้อย่างสมบูรณ์ *Petty Patent Pending ด้วยประสิทธิภาพของ Locking Ring วงแหวนสแตนเลส อายุการใช้งานยาวนาน แข็งแรง ปลอดสนิม ขนาด และ รูปทรงถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ สามารถสอดประกบเข้าพอดีกับแหวนยางของท่อและข้อต่อ XYLENT วงแหวนขนาดเล็กที่มีบ่าค้ำยันเสริมแรง ช่วยทำให้ท่อ XYLENT รับแรงดันได้สูงถึง 0.6 บาร์ หรือ 6 เมตรน้ำ ติดตั้งง่าย ไม่มีส่วนเกินหลังจากประกอบเข้ากับปากระฆังของท่อและข้อต่อ XYLENT น้ำจึงระบายได้สะดวก << บทความก่อนหน้า บทความทั้งหมด บทความถัดไป >> สินค้า บทความอื่นๆ

Q-max 110 ข้อต่อรวมท่อ Soil, Waste, Vent เป็นท่อเดียว เทคโนโลยีใหม่! จากเยอรมนี

Q-max 110 ข้อต่อรวมท่อ Soil, Waste, Vent เป็นท่อเดียว เทคโนโลยีใหม่! จากเยอรมนี ให้ทุกการออกแบบระบบท่อระบายน้ำเป็นเรื่องง่าย ระบายน้ำได้สูงถึง 12 ลิตร / วินาที (576 DU) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมากขึ้น 64% เมื่อเทียบกับระบบระบายน้ำทั่วไป ลดจำนวนท่อเมนแนวดิ่ง (รองรับสุขภัณฑ์ได้ไกลถึง 10 เมตร) ลดขนาดท่อระบายน้ำ ลดค่าแรงในการติดตั้ง “เทคโนโลยีการออกแบบ ที่ตอบโจทย์ …ไม่ต้องใช้ท่ออากาศ” Q-max 110 ข้อต่อที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในอาคารสูง ด้วยวิธีควบคุมการหมุนเวียนของอากาศในระบบให้สมดุล ป้องกันการเกิด Negative pressure ที่ส่งผลให้ระดับน้ำในตัวข้อต่อดักกลิ่น ลดหรือหายไป ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องน้ำ และแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดขนาดท่อ และไม่จำเป็น ต้องติดตั้งท่ออากาศคู่ขนาน ประหยัดเวลาในการติดตั้ง ซ้ำยังได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นอีกด้วย << บทความก่อนหน้า บทความทั้งหมด บทความถัดไป >> สินค้า บทความอื่นๆ