ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Knowledge

แก้ปัญหาท่อน้ำทิ้งเสียงดัง เลือกท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี…ของครอบครัวคุณ

แก้ปัญหาท่อน้ำทิ้งเสียงดัง เลือกท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี…ของครอบครัวคุณ

แก้ปัญหาท่อน้ำทิ้งเสียงดัง เลือกท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี…ของครอบครัวคุณ

ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ มีผลการทดสอบเรื่องเสียง จากสถาบัน Fraunhofer ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับเรื่องการทดสอบเสียง โดยผลการทดสอบของท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ที่อัตราการไหลของน้ำในท่อ 4 ลิตร/วินาที มีเสียงดังเพียง 22 dB,(A) และ 1 ลิตร/วินาที มีเสียงดังเพียง 12 dB,(A) เมื่อทดสอบท่อกับแคล้มแบบมีอย่างรอง

ท่อไซเลนท์ ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียง ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำทิ้งของทุกโครงการ…มีปัญหาเสียงดังจากท่อน้ำทิ้ง เลือกใช้ ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์

สินค้า

บทความอื่นๆ

Articles Recommended

ประเภทของท่อน้ำทิ้งในประเทศไทย มีกี่ประเภท และต่างกันอย่างไร?

ท่อน้ำทิ้งรับแรงดัน

เสริมท่อน้ำทิ้งธรรมดา…ให้เป็นท่อน้ำทิ้งรับแรงดัน ได้อย่างไร

ราคาท่อเหล็กหล่อแพง…ปัญหาใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ราคาท่อเหล็กหล่อแพง…ปัญหาใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ฉนวนกันความร้อนสามารถใช้แทนฉนวนกันเสียงได้หรือไม่? 2

ฉนวนกันความร้อนสามารถใช้แทนฉนวนกันเสียงได้หรือไม่?

ตัวดักกลิ่นรวม Gully Trap ประโยชน์ที่มากกว่า “การป้องกันกลิ่น” ของระบบน้ำทิ้ง

ตัวดักกลิ่นรวม Gully Trap ประโยชน์ที่มากกว่า “การป้องกันกลิ่น” ของระบบน้ำทิ้ง

ป้องกันกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง

Trap อุปกรณ์สำหรับป้องกันกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง