ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Knowledge

แก้ปัญหาท่อน้ำทิ้งเสียงดัง เลือกท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี…ของครอบครัวคุณ

แก้ปัญหาท่อน้ำทิ้งเสียงดัง เลือกท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี…ของครอบครัวคุณ

สินค้า

แก้ปัญหาท่อน้ำทิ้งเสียงดัง เลือกท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี…ของครอบครัวคุณ

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ มีผลการทดสอบเรื่องเสียง จากสถาบัน Fraunhofer ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับเรื่องการทดสอบเสียง โดยผลการทดสอบของท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ ที่อัตราการไหลของน้ำในท่อ 4 ลิตร/วินาที มีเสียงดังเพียง 22 dB,(A) และ 1 ลิตร/วินาที มีเสียงดังเพียง 12 dB,(A) เมื่อทดสอบท่อกับแคล้มแบบมีอย่างรอง

ท่อไซเลนท์ ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำทิ้งของทุกโครงการ…มีปัญหาเสียงดังจากท่อน้ำทิ้ง เลือกใช้ ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์

บทความอื่นๆ

Articles Recommended

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ ใช้เป็นท่ออะไรได้บ้าง?

ข้อต่อป้องกันหนูเข้าสู่อาคาร RATSTOP 110 เทคโนโลยีใหม่! จากเยอรมนี

Q-max 110 ข้อต่อรวมท่อ Soil, Waste, Vent เป็นท่อเดียว เทคโนโลยีใหม่! จากเยอรมนี

Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน

ท่อเหล็กหล่อ…ปัญหาของโรงแรมและอาคารสูง

โครงการ UOB (สำนักงานใหญ่) ไว้วางใจเลือกใช้ท่อระบายน้ำเก็บเสียง XYLENT