แก้ปัญหาท่อน้ำทิ้งเสียงดัง เลือกท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี…ของครอบครัวคุณ

แก้ปัญหาท่อน้ำทิ้งเสียงดัง เลือกท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี…ของครอบครัวคุณ

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ มีผลการทดสอบเรื่องเสียง จากสถาบัน Fraunhofer ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับเรื่องการทดสอบเสียง โดยผลการทดสอบของท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ ที่อัตราการไหลของน้ำในท่อ 4 ลิตร/วินาที มีเสียงดังเพียง 22 dB,(A) และ 1 ลิตร/วินาที มีเสียงดังเพียง 12 dB,(A) เมื่อทดสอบท่อกับแคล้มแบบมีอย่างรอง

ท่อไซเลนท์ ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำทิ้งของทุกโครงการ…มีปัญหาเสียงดังจากท่อน้ำทิ้ง เลือกใช้ ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์