ยางด้านในปากระฆังแหวนยางดีอย่างไร-0

ยางด้านในปากระฆังแหวนยางดีอย่างไร

ขนาดและรูปทรงที่ถูกออกแบบมาอย่างดีของยาง EPDM ด้านในปากระฆังของท่อ และข้อต่อไซเลนท์ ใส่ใจถึงการใช้งานที่ดีที่สุด

ยางด้านในปากระฆังแหวนยางดีอย่างไร-2
ยางด้านในปากระฆังแหวนยางดีอย่างไร-3

ขนาดความหนาของยางที่ปรับตามขนาดของท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ จะรองรับได้พอดี และแนบไปกับส่วนโค้งของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ทำให้มั่นใจ หมดปัญหาการรั่วซึม

ยางด้านในปากระฆังแหวนยางดีอย่างไร-1
ยางด้านในปากระฆังแหวนยางดีอย่างไร-4

รูปทรงของยางมีความลาดเอียง เมื่อทำการติดตั้งแบบระบบ Push fit โดยสอดปลายท่อหรือข้อต่อเข้ากับปากระฆัง โดยมุมเอียงของยางจะรองรับเข้ากับปลายท่อหรือข้อต่อได้อย่างพอดี ช่วยทำให้สอดเข้าหากันได้ง่าย ติดตั้งสะดวก ใช้เวลาในการติดตั้งต่อ 1 จุดน้อยกว่าระบบอื่น ๆ

“มั่นใจในทุกการติดตั้ง เลือกระบบ Push Fit ของท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ ติดตั้งง่ายกว่า เร็วกว่า ราคาถูกกว่า”