ปัญหาน้ำทิ้งไหลเสียงดังแก้ได้เพียงแค่เปลี่ยนมาใช้ท่อน้ำเก็บเสียงทิ้งไซเลนท์

ปัญหาน้ำทิ้งไหลเสียงดัง แก้ได้เพียงแค่เปลี่ยนมาใช้ท่อน้ำเก็บเสียงทิ้งไซเลนท์

ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ ผลิตจากพลาสติกพีพี (Polypropylene) ประกอบด้วยพลาสติก 3 ชั้น ความพิเศษอยู่ที่ชั้นตรงกลาง คือ ชั้นแร่ Mineral – Reinforced ที่มีคุณสมบัติเสมือนเป็นฉนวนช่วยลดเสียงน้ำไหล
ท่อไซเลนท์พีพี 3 ชั้น ใช้หลักการ เมื่อเสียงเดินทางผ่านวัสดุคนละชนิด ที่มีความหนาแน่นและคุณสมบัติแตกต่างกัน จะทำให้เสียงถูกดูดซับและเกิดการหักเหของเสียง ทำให้เสียงเบาลง โดยผลการทดสอบจากสถาบันระดับโลก Fraunhofer เมื่อน้ำทิ้งไหลที่ 4 ลิตร ต่อ วินาที เสียงน้ำไหลในท่อไซเลนท์ ดังเพียง 22 dB

“ทางเลือกใหม่ของท่อน้ำทิ้ง ต้องเลือกใช้ ท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์”