ปัญหากวนใจ!!! เสียงดังจากท่อน้ำทิ้ง-0

ปัญหากวนใจ!!! เสียงดังจากท่อน้ำทิ้ง

ปัญหาท่อน้ำทิ้งเสียงดัง ถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าที่คิด ทำให้เราเสียทั้งสุขภาพจิต และสุขภาพร่างกายไปด้วย

ปัญหากวนใจ!!! เสียงดังจากท่อน้ำทิ้ง-3
ปัญหากวนใจ!!! เสียงดังจากท่อน้ำทิ้ง-2

ซึ่งในปัจจุบัน ท่อที่นำมาใช้เป็นท่อน้ำทิ้งส่วนใหญ่มักเป็นท่อ PVC ที่มีปัญหาในการเก็บเสียงจากการไหลของน้ำในท่อ ทำให้ต้องแก้ปัญหาโดยการหุ้มฉนวนเพื่อลดเสียง แต่การหุ้มฉนวนนั้น ต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก เพราะฉนวนค่อนข้างหนา ใช้เวลาในการติดตั้ง ทำให้สิ้นเปลืองทั้งค่าท่อและค่าฉนวน รวมถึงเรายังต้องเสียค่าแรงในการติดตั้งถึง 2 รอบอีกด้วย

น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า หากเปลี่ยนมาใช้ท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงที่มีคุณภาพ ท่อน้ำทิ้งเก็บเสียง PP ไซเลนท์ เป็นท่อน้ำทิ้ง 3 ชั้น ที่มีคุณภาพ จากเยอรมนี
ช่วยลดเสียงดังจากน้ำไหลในท่อได้ดี
ประหยัดใช้เนื้อที่ในการติดตั้งน้อยกว่าท่อพีวีซีหุ้มฉนวน
ลดค่าแรงในการติดตั้ง
ติดตั้งง่ายด้วยระบบปากระฆังแหวนยาง เพียง 4 ขั้นตอน คือ ตัดท่อ > ทาน้ำยาหล่อลื่น > ดัน-มาร์ค > ดึงกลับ

“เลือกท่อน้ำทิ้ง เลือกท่อไซเลนท์”