ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Articles

ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ใช้เป็นท่ออะไรได้บ้าง?

ท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์

งานระบบท่อน้ำทิ้งภายในอาคารมีหลากหลายประเภท และถือเป็นระบบหลังบ้านที่มีความสำคัญ ซึ่งการเลือกใช้ท่อที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกมิติ ทำให้หมดปัญหาการซ่อมแซม และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในอนาคตได้

ท่อน้ำทิ้ง (Waste) ทำหน้าที่ระบายน้ำเสียจากสุขภัณฑ์และอุปกรณ์การใช้งานต่างๆภายในอาคาร เพื่อนำไปยังบ่อบำบัด หรือ ระบายลงท่อน้ำทิ้งสาธารณะ การออกแบบท่อน้ำทิ้งต้องถูกต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม การออกแบบที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำที่แย่ และเกิดปัญหากลิ่นเหม็นย้อนกลับเข้าสู่อาคารพักอาศัยได้

ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ท่อน้ำทิ้งนวัตกรรมใหม่ ผลิตตามมาตรฐาน EN 1451-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับระบบท่อน้ำทิ้งโดยเฉพาะ ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ถูกออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Push fit ทำให้ใช้เวลาในการติดตั้งน้อย และด้วยท่อน้ำทิ้ง PP ลดเสียงไซเลนท์ ผลิตจากพลาสติก PP คุณภาพสูงจากยุโรป มีชั้นแร่ตรงกลาง ทำให้มีคุณสมบัติช่วยลดเสียงน้ำไหลในท่อได้ดี สามารถทนความร้อน และสารเคมีได้ดี หมดปัญหาท่อน้ำทิ้งเป็นสนิม

ท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์

ระบบท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ มีขนาดท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ครบตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ในระบบการระบายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมการรับแรงดัน หรืออุปกรณ์ในเรื่องของการป้องกันกลิ่นเหม็น  ในระบบน้ำทิ้ง อีกทั้ง ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ยังได้รับมาตรฐานสากลมากมาย รวมถึงมาตรฐาน Green Building จึงมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในระบบท่อน้ำทิ้งประเภทต่าง ๆ ภายในอาคารได้หลากหลายดังนี้

ท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์

ท่อน้ำทิ้งโสโครก (Soil)

ท่อน้ำทิ้งโสโครก คือการระบายน้ำเสียจากโถส้วม โถปัสสาวะ ซึ่งเป็นระบบท่อที่ต้องให้ความสำคัญในการออกแบบอย่างถูกต้องเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นระบบที่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระบบตลอดเวลา โดยการออกแบบจำเป็นต้องเน้นเรื่องการป้องกันการอุดตัน  ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำเสีย ก๊าซ หรือกลิ่นเหม็นต่าง ๆ ย้อนกลับเข้าสู่อาคาร การเลือกท่อน้ำทิ้งโสโครกจึงต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องการระบายน้ำเสีย และการป้องกันกลิ่นได้เป็นอย่างดี รวมถึงท่อน้ำทิ้งที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และสามารถซ่อมแซมได้ง่าย ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ คือท่อทางเลือกใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานเป็นท่อน้ำทิ้งโสโครกในบ้านหรือโครงการคุณ

ท่อน้ำทิ้งในครัว (Kitchen)

บ่อยครั้งที่การทำครัวมีการระบายน้ำร้อนที่อุณหภูมิสูงจากการปรุงอาหาร ท่อ PVC ที่นิยมใช้เป็นท่อน้ำทิ้งในปัจจุบันนั้น ไม่มีคุณสมบัติที่สามารถทนน้ำทิ้งที่อุณหภูมิสูงได้ รวมถึงการใช้กาวในการเชื่อมต่อระหว่าง ท่อ และข้อต่อ จะเสื่อมสภาพเร็ว เมื่อเจออุณหภูมิความร้อนสูง หากเลือกใช้งานท่อเหล็ก สำหรับระบายน้ำร้อน มักจะพบปัญหาท่อเหล็กเป็นสนิมได้ง่าย แต่ด้วยท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ผลิตจากพลาสติก PP ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะกับการระบายน้ำร้อน สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 97 องศาเซลเซียส และไม่เกิดปัญหาสนิม ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นท่อน้ำทิ้งในห้องครัว

ท่ออากาศ (Vent)

ระบบท่ออากาศเป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบน้ำทิ้ง การออกแบบระบบอากาศที่ดี จะช่วยทำให้การระบายน้ำระบายได้ง่ายและสะดวกขึ้น เพราะมีปริมาณอากาศเข้าไปเติมในระบบได้อย่างเพียงพอ ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ สามารถใช้เป็นท่ออากาศในระบบน้ำทิ้งได้ โดยการติดตั้งด้วยท่อไซเลนท์ทั้งระบบ หรือสามารถเชื่อมต่อกับระบบท่อประเภทอื่น ๆ ได้ โดยใช้ข้อต่อ Transition ของระบบท่อ PP น้ำทิ้ง เก็บเสียงไซเลนท์

ท่อน้ำทิ้งซักล้าง (Laundry)

ท่อน้ำทิ้งซักล้าง ถือเป็นอีกชนิดของท่อน้ำทิ้ง ที่มีอยู่ในบ้าน และอาคารที่พักอาศัย โดยส่วนใหญ่ในการก่อสร้างจะมีการจัดเตรียมท่อน้ำทิ้งซักล้างไว้ในตำแหน่งที่ต้องการวางเครื่องซักผ้า อาจจะอยู่ในส่วนของห้องซักล้าง สำหรับคอนโดส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใต้ซิงค์เคาน์เตอร์ โดยท่อน้ำทิ้งซักล้างจะถูกติดตั้งให้มีความสูงจากพื้นประมาณ 60 ซม. ขึ้นไป และอีกหนึ่งการใช้งานระบายน้ำจากเครื่องซักผ้าในบางรุ่น อาจจะต้องรับน้ำอุ่น หรือน้ำร้อนจากเครื่องซักผ้า การเลือกชนิดของท่อน้ำทิ้งยังต้องมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมถึงการใช้งานด้านการทนอุณหภูมิด้วย

ท่อน้ำทิ้งในห้องทดลอง (Laboratory)

การเลือกท่อน้ำทิ้งสำหรับห้องทดลองจำเป็นต้องคำนึงถึงท่อที่สามารถทนสารเคมีได้หลากหลาย ไม่ผุแตกง่าย และสามารถทนความร้อนได้ โดยทั่วไปก่อนการระบายสารเคมีลงในท่อ มักจะถูกทำให้เจือจาง หรือลดอุณหภูมิลง แต่อาจจะเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดความร้อน มีสภาพเป็นกรด หรือด่างอยู่บ้าง การเลือกท่อน้ำทิ้งที่เกิดความเสียหาย ผุกร่อน หรือ แตกหักได้ง่าย อาจส่งผลต่อการรั่วไหลของสารเคมี และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ผลิตจากพลาสติก PP คุณภาพสูงจากยุโรป มีคุณสมบัติในการทนสารเคมี ได้หลากหลาย และทนอุณหภูมิได้ดี นิยมถูกเลือกใช้เป็นท่อน้ำทิ้งในห้องทดลอง

ท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์

ท่อระบายน้ำฝน (Rainwater)

ท่อระบายน้ำฝน ถือเป็นท่อระบายน้ำทิ้งที่เป็นน้ำสะอาด ซึ่งน้ำฝนไม่จำเป็นต้องทำการบำบัดก่อนการปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และในบางโครงการยังใช้ประโยชน์ของความสะอาดของน้ำฝน โดยสามารถออกแบบเดินท่อน้ำฝนไปเก็บยังแทงค์น้ำ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของอาคาร หรือใช้รดน้ำต้นไม้ได้อีกด้วย บ่อยครั้งมักพบปัญหาท่อระบายน้ำฝนมีการติดตั้งผ่านในพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร และเกิดปัญหาเสียงดังของท่อน้ำฝน ทำให้ต้องเลือกท่อที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดเสียง ซึ่งท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ เป็นท่อ PP 3 ชั้นที่มีชั้นแร่ตรงกลาง ช่วยลดเสียงน้ำไหลในท่อได้ดี จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้เป็นท่อระบายน้ำฝน

ท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์

ท่อระบายอากาศ (Exhaust Air Duct (EAD))

ระบบท่อระบายอากาศในอาคาร เช่น โรงพยาบาล ที่ต้องทำการหมุนเวียนอากาศภายในอาคารออกมาภายนอกอาคาร ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นท่อเหล็กอาบสังกะสี แต่ด้วยต้นทุนของท่อเหล็กในปัจจุบันที่มีราคาสูงขึ้น และท่อเหล็กมีปัจจัยเรื่องสนิมในระยะยาว ทำให้ปัจจุบันเริ่มมีการเลือกใช้ท่อระบายอากาศเป็นท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ทดแทน เพราะด้วยราคาที่ถูกกว่า และไม่มีปัญหาสนิม มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ทำให้คุ้มค่าสำหรับการเลือกใช้งานเป็นท่อระบายอากาศ

ท่อ PP น้ำทิ้ง ลดเสียงไซเลนท์ ระบบท่อน้ำทิ้งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในอาคารสูงสำนักงาน, โรมแรม, คอนโด ,โรงงาน , โรงพยาบาล ,โรงเรียน , ร้านอาหาร รวมถึงบ้านพักอาศัยที่ใส่ใจคุณภาพการใช้งาน และคุณภาพของชีวิตคุณ

สินค้า

บทความอื่นๆ

Articles Recommended

ประเภทของท่อน้ำทิ้งในประเทศไทย มีกี่ประเภท และต่างกันอย่างไร?

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...
ท่อน้ำทิ้งรับแรงดัน

เสริมท่อน้ำทิ้งธรรมดา…ให้เป็นท่อน้ำทิ้งรับแรงดัน ได้อย่างไร

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...
ราคาท่อเหล็กหล่อแพง…ปัญหาใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ราคาท่อเหล็กหล่อแพง…ปัญหาใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...
ฉนวนกันความร้อนสามารถใช้แทนฉนวนกันเสียงได้หรือไม่? 2

ฉนวนกันความร้อนสามารถใช้แทนฉนวนกันเสียงได้หรือไม่?

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...
ตัวดักกลิ่นรวม Gully Trap ประโยชน์ที่มากกว่า “การป้องกันกลิ่น” ของระบบน้ำทิ้ง

ตัวดักกลิ่นรวม Gully Trap ประโยชน์ที่มากกว่า “การป้องกันกลิ่น” ของระบบน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...
ป้องกันกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง

Trap อุปกรณ์สำหรับป้องกันกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...