ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Knowledge

ท่อน้ำทิ้ง ไซเลนท์ ต่อกับท่อประเภทอื่นได้อย่างไร?

ท่อน้ำทิ้ง ไซเลนท์ ต่อกับท่อประเภทอื่นได้อย่างไร?

ท่อน้ำทิ้ง ไซเลนท์ ต่อกับท่อประเภทอื่นได้อย่างไร?

ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ผลิตจากประเทศเยอรมนี ตามมาตรฐาน EN ทำให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่พอดีกับท่อน้ำทิ้งในประเทศไทย อาทิเช่น ท่อ PVC , ท่อ PP และ ท่อเหล็กหล่อ เป็นต้น โดยท่อน้ำทิ้งลดเสียงไซเลนท์ ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อกับท่อประเภทอื่นๆ การเชื่อมต่อกับท่ออากาศ (ท่อ PVC) หรือการปรับปรุงท่อน้ำทิ้งเก่าภายในอาคาร เช่น ท่อเหล็กหล่อ หรือท่อ PVC ในการเชื่อมต่อสามารถ
ใช้ข้อต่อ Transition ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้การต่อท่อน้ำทิ้งลดเสียงไซเลนท์กับท่อประเภทอื่น ทำได้สะดวกและง่ายกว่า

การต่อท่อน้ำทิ้งลดเสียงไซเลนท์กับท่อชนิดอื่นนั้น ข้อต่อตัวแปลงเชื่อมท่อชนิดอื่น (Transition Socket) จะถูกนำมาใช้โดยวัดจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) ของข้อต่อตัวแปลงเชื่อมท่อชนิดอื่น (Transition Socket) ประกอบกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ของท่อชนิดอื่นที่จะนำมาต่อ ทั้งนี้ก่อนที่จะทำการต่อ ควรทำความสะอาดผิวท่อชนิดอื่นให้เรียบร้อยก่อน โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของยางในข้อต่อตัวแปลงเชื่อมท่อชนิดอื่น ใส่ในทิศทางที่ถูกต้อง

สินค้า

บทความอื่นๆ

Articles Recommended

ประเภทของท่อน้ำทิ้งในประเทศไทย มีกี่ประเภท และต่างกันอย่างไร?

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...
ท่อน้ำทิ้งรับแรงดัน

เสริมท่อน้ำทิ้งธรรมดา…ให้เป็นท่อน้ำทิ้งรับแรงดัน ได้อย่างไร

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...
ราคาท่อเหล็กหล่อแพง…ปัญหาใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ราคาท่อเหล็กหล่อแพง…ปัญหาใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...
ฉนวนกันความร้อนสามารถใช้แทนฉนวนกันเสียงได้หรือไม่? 2

ฉนวนกันความร้อนสามารถใช้แทนฉนวนกันเสียงได้หรือไม่?

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...
ตัวดักกลิ่นรวม Gully Trap ประโยชน์ที่มากกว่า “การป้องกันกลิ่น” ของระบบน้ำทิ้ง

ตัวดักกลิ่นรวม Gully Trap ประโยชน์ที่มากกว่า “การป้องกันกลิ่น” ของระบบน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...
ป้องกันกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง

Trap อุปกรณ์สำหรับป้องกันกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น “ไซเลนท์”MINERAL-REINFORCED PP PIPE...