ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียง 3 ชั้น 
“ไซเลนท์”
MINERAL-REINFORCED PP PIPE

Knowledge

ท่อน้ำทิ้ง ไซเลนท์ ต่อกับท่อประเภทอื่นได้อย่างไร?

ท่อน้ำทิ้ง ไซเลนท์ ต่อกับท่อประเภทอื่นได้อย่างไร?

ท่อน้ำทิ้ง ไซเลนท์ ต่อกับท่อประเภทอื่นได้อย่างไร?

ท่อน้ำทิ้งไซเลนท์ผลิตจากประเทศเยอรมนี ตามมาตรฐาน EN ทำให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่พอดีกับท่อน้ำทิ้งในประเทศไทย อาทิเช่น ท่อ PVC , ท่อ PP และ ท่อเหล็กหล่อ เป็นต้น โดยท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์ ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อกับท่อประเภทอื่นๆ การเชื่อมต่อกับท่ออากาศ (ท่อ PVC) หรือการปรับปรุงท่อน้ำทิ้งเก่าภายในอาคาร เช่น ท่อเหล็กหล่อ หรือท่อ PVC ในการเชื่อมต่อสามารถ
ใช้ข้อต่อ Transition ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้การต่อท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์กับท่อประเภทอื่น ทำได้สะดวกและง่ายกว่า

การต่อท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์กับท่อชนิดอื่นนั้น ข้อต่อตัวแปลงเชื่อมท่อชนิดอื่น (Transition Socket) จะถูกนำมาใช้โดยวัดจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) ของข้อต่อตัวแปลงเชื่อมท่อชนิดอื่น (Transition Socket) ประกอบกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ของท่อชนิดอื่นที่จะนำมาต่อ ทั้งนี้ก่อนที่จะทำการต่อ ควรทำความสะอาดผิวท่อชนิดอื่นให้เรียบร้อยก่อน โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของยางในข้อต่อตัวแปลงเชื่อมท่อชนิดอื่น ใส่ในทิศทางที่ถูกต้อง

Articles Recommended

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์

ท่อน้ำทิ้ง PP เก็บเสียงไซเลนท์ ใช้เป็นท่ออะไรได้บ้าง?

ข้อต่อป้องกันหนูเข้าสู่อาคาร RATSTOP 110 เทคโนโลยีใหม่! จากเยอรมนี

Q-max 110 ข้อต่อรวมท่อ Soil, Waste, Vent เป็นท่อเดียว เทคโนโลยีใหม่! จากเยอรมนี

Locking Ring วงแหวนเสริมแรงดัน

ท่อเหล็กหล่อ…ปัญหาของโรงแรมและอาคารสูง

โครงการ UOB (สำนักงานใหญ่) ไว้วางใจเลือกใช้ท่อระบายน้ำเก็บเสียง XYLENT